Publicerat

Från Sparlösa till Grolanda – i avsnitt 34 ger vi oss helt och hållet hän åt Västergötlands runor! Hör Riksantikvarieämbetets runologer Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström berätta om favoritrunor, plötsliga upptäckter,  runstensmysterier och mycket annat.

Hur gick det till när en doktorand lyckades tyda en ”omöjlig” runskrift så sent som i höstas? Vad hittade Magnus i fönsternischen i S:t Olofs kyrka? Det är ett par av frågorna vi får svar på. Laila och Magnus ger även tips på intressanta platser att besöka i ett runologiskt fascinerande landskap.

Karta över de platser som Laila och Magnus nämner i poddavsnittet om runor i Västergötland.

Magnus Källströms text som han tar upp i avsnittet, ”Ett livsverk på halvtid” om den svenska medeltidsrunologins grundare Elisabeth Svärdström, hittar du här.

5 kommentarer

  1. Skulle gärna sett ett mer ingående resonemang när det gäller olika tydningar på Sparlösa både vad gäller bild och text. Även litet alternativ till Alrik som person eller gud. Ta gärna ett helt podinlägg och jämför gärna också med Rök. Gravhällen med latin i mitten tror jag nämndes i Skara. Vad Tham beträffar så lär han också ha förfalskat en del stenar vilket borde varnats för. Tack annars för trevligt program.

  2. Hej! Tack för frågor och tack för respons! Inledningen följer ett visst format och det är lätt att hoppa förbi de första minuterna. Sparlösastenen skulle verkligen förtjäna en fördjupning, inget tvivel om det. Anledningen till att jag nämnde sveariket i samband med Sparlösastenen är att det ingår i den äldre forskningshistoriken. Då runstenen togs ut ur kyrkan 1937 och man fick se att det fanns fler ristningar utlöste det en intensiv diskussion som tog flera olika riktningar, som också nämndes.

  3. Den gravhäll som nämndes i ett av föredragen på museet i Skara är faktiskt en annan. Den finns i Valstads kyrka och bär förutom latinska bokstäver även namnet Harald i runor. Nyläsningen av gravhällen från Grolanda gjordes först dagen efter. Beträffande Thams runstenar så tror jag inte att de ens var tänkta att lura samtiden. Om jag inte minns fel innehåller de diverse förmaningar och tänkespråk på vanlig svenska: ”Skyldig är alltid rädd”, ”Där lag slutar vidtager heder” etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *