Publicerat

Bilden visar en fyrkantig sten med runor i ett uppsågat hål under ett golv

Den återfunna minnesstenen i Hejde kyrka på fyndplatsen under golvet. Inskriften lyder: "Kyrkan brann under en procession (eg. bildbärande) på (påsk)lördagen. Då var h söndag(sruna) och s prim(runa) i trettonde raden (på påsktavlan)." Foto Magnus Källström

”Kyrkan brann vid en procession på lördagen…”. Detta låter som ytterligare en deprimerande nyhet förmedlad av dagens moderna medier, men det är i stället något som höggs in med runor i en golvsten i Hejde kyrka på Gotland för mycket länge sedan. Genom en hänvisning till den så kallade påsktavlan — ”Då var h söndag­(sruna) och s prim­(runa) i trettonde raden” — ger inskriften också besked om när detta skedde: år 1492, det vill säga samma år som Columbus upptäckte Amerika.

Stenen som har bevarat minnet av den dramatiska händelsen i Hejde låg på 1600-talet i golvet innanför den södra korportalen. När P. A. Säve skulle rita av den 1854 fann han den på den motsatta sidan vid sakristiedörren. Sedan dess har stenen varit spårlöst försvunnen tills den 10 april i år, då den plötsligt åter kom i dagen. För detta kan vi tacka vissa fuktskador, som gjorde att man fick ta upp delar av trägolvet, men framför allt Gundemar Lindahl från Byggnadshyttan, som skulle palla upp kalkstenarna under de sviktande golvbjälkarna och då passade på att åla ytterligare fem-sex meter under golvet för att ta en bild av en mystisk sten som man hade skymtat längst in mot väggen. Gotlands museum kontaktades och det stod klart att det var den saknade minnesstenen över kyrkbranden som hade återfunnits.

Nu i fredags var jag där tillsammans med Johan Gardelin och Per Widerström från museet för att ta en närmare titt efter att man hade öppnat golvet på den plats där stenen ligger. Den visade sig vara i precis samma skick som på Säves tid, men låg helt lös under golvet. Mycket talar för att den kan ha återupptäckts och placerats på denna plats i samband med arbeten som gjordes i kyrkan på 1930-talet, men detta är i så fall inget som har nått de antikvariska myndigheterna.

Inskriften var tidigare bara känd genom avteckningar, men som rätt ofta är fallet kan man inte annat än beundra de dokumentationsinsatser som gjordes i äldre tid. I P. A. Säves läsning från 1854 behöver bara två små rättelser göras: i ordet sunnudagr ’söndag’ har han glömt det lilla tvärstreck som gör t-runan till en d-runa och i slutet av en av raderna har han ritat ett skiljetecken, som nog inte finns.

Stenen i Hejde dokumenterar en dramatisk händelse 1492 som inte är känd från någon annan källa. Spår av brända bjälkar har dock iakttagits i tornet och det har antagits att den branta takvinkeln på kortaket är ett resultat av en ombyggnation efter den nämnda branden. Detta gör den nu återfunna stenen till ett unikt historiskt dokument.

Den ovanliga h-runan på minnesstenen från Hejde kyrka. Foto Magnus Källström

En runforskare fångas dock även av annat i denna text som exempelvis den märkliga h-runan som ser ut som om den har vridits 90 grader och mest liknar en sorts stjärna. Att runan hade denna ovanliga form visste vi sedan tidigare, men eftersom stenen i Hejde har varit försvunnen har den inte uppmärksammats i den utsträckning som den förtjänar. På Gotland förekommer den även på en gravhäll i Havdhems kyrka (G 42), som grovt har daterats till 1400-talet, samt i en målad inskrift i Eke kyrka (G 48). Annars är detta en runform som dyker upp högst sporadiskt i efterreformatoriska sammanhang på några få och spridda ställen i Norden.

Utdrag ur Johannes Bureus’ redogörelse för de olika formerna av runan h i Runaräfst. På de nedersta raderna står: ”Dalakarlarna görom så h.” Efter handskriften F a 14 i KB.

Den förekommer exempelvis bland dalrunorna i Älvdalen som tecken för h och senare å. Detta bruk är tydligen gammalt, eftersom redan Johannes Bureus har med denna form bland dalrunorna på sin runtavla från 1599 liksom i sin Runaräfst några år senare. I Norge förekommer den endast i några efterreformatoriska inskrifter, varav den äldsta är från Thomaskirken i Valdres och daterad till 1694. Samma typ av h-runa finns även på en sten från Breiðabólstaðir på nordvästra Island, som daterar sig själv till 1681. De enda exempel på denna runa som har tillkommit under medeltiden finns alltså på Gotland.

Minnesstenen i Hejde tillhör 1400-talets slut, men det finns faktiskt en runinskrift i kyrkan som är ännu yngre. Den gravhäll som ligger i korgolvet till höger om altaret (G 170), har enligt hänvisning till påsktavlan tillkommit 1506, vilket gör den till den yngsta runristade gravhäll som har påträffats på Gotland.

I Hejde kyrka finns det faktiskt också runor på den kyrkklocka som ännu är i bruk (G 172). Där kan man läsa följande text:

+ ingema͡r : o͡k o͡la͡f · de : suensko : men : tair : guto : tisa : kllo : alo
”Ingemar och Olav, svenska män, de göt denna klocka helt och hållet.”

Klockan har alltså tillverkats av ett par klockgjutare som har kommit från fastlandet och man tror att denna klocka gjutits efter branden 1492, då den gamla klockan säkert hade förstörts. Dessutom finns i Sanda kyrka en snarlik runklocka (G 184) som kan ha samma upphovsmän och som genom påsktavlan daterar sig själv till år 1493, det vill säga året efter branden i Hejde.

Runklockan i Hejde (G 172), som enligt texten göts av Ingemar och Olav från det svenska fastlandet. Foto Magnus Källström

I fredags passade vi på att också gå upp i tornet i Hejde och titta på runklockan. Detta var första gången jag såg denna i verkligheten, men jag gick inte igenom inskriften särskilt noga. Först nu i efterhand jag inser vilken betydelse uppgifterna i denna inskrift faktiskt kan ha för vår kännedom runornas sena historia. Klockgjutarna sägs ju ha kommit från fastlandet, men de kan knappast ha åstadkommit denna inskrift på egen hand. Såväl runformerna som språket (t.ex. ordet tair ’de’ som skrivs med diftong) visar att de måste ha haft hjälp av en gotlänning.

På det svenska fastlandet är runinskrifter med datering till 1400-talet i stort sett okända och frågan är om inte runkunskapen där har varit nästan helt försvunnen, inte minst efter digerdödens härjningar. Detta står i stark kontrast till Gotland, där runbruket stod i full blom genom hela medeltiden och vidare in i nyare tid. ”De svenska män”, Ingemar och Olav, som reste över till Gotland för att gjuta kyrkklockor måste alltså ha mött en skriftkultur, som de förmodligen inte hade sett några motsvarigheter till tidigare. Man undrar om det kan finnas ett samband mellan detta besök av fastlänningar och de efterreformatoriska runtraditioner som dyker upp under 1500-talet som exempelvis dalrunorna i Ovansiljan.

Dalrunornas namn enligt Johannes Bureus’ runtavla från 1599. Namnen är uppställda i ABC-ordning: ar, birke, knäsol, dors etc.

Tanken kan verka djärv, men detta skulle kunna förklara varför den äldsta varianten av dalrunorna har en form av h-runan som under medeltiden bara verkar förekomma på Gotland. Många av de runnamn som Bureus kände från dalrunorna (som fir, ur, hagal, tir etc.) har också använts i sena runinskrifter på Gotland. Samtidigt skiljer sig dalrunorna på flera punkter från de gotländska medeltidsrunorna och man måste i så fall tänka sig några mellanliggande led under den hundraårsperiod som det handlar om. På Bureus’ runtavla från 1599 finns den stjärnformiga h-runan även bland de runor han kände från bröderna Olaus och Laurentius Petri, som ju var verksamma under 1500-talets första hälft. Kanske representerar detta en av de saknade mellanstationerna på den tänkta vägen från Gotland till Älvdalen: den lärda kyrkomiljön under reformationen.

>> Magnus Källström är runolog, docent och forskare inom runforskningsområdet vid Riksantikvarieämbetet

PS. Hela inskriften på G 171 lyder nu:

+ kirki͡an : br͡an : a : | beleþes : byrd : | l͡auga : dahe : ta | u͡ar : h : sunnu : | dahr : o͡k : s : pri|m : i : t͡ret͡ando : r͡aþo

DS.

12 kommentarer

 1. Tack för tipset. Här handlar det om en runkalender som har fått formen av en promenadkäpp. Det var inte helt ovanligt på 1700-talet. Däremot innehåller den ingen inskrift som kan tydas, utan runorna används i detta fall som siffror. I grunden är det dock samma typ av kalender som användes på Gotland under medeltiden.

 2. Intressant! -Just den formen på ’h’ runan finns också på två ställen i ’Liber Runarum’ manuskriptet i Vatikanbiblioteket (Pal. Lat. 1439), daterat till 1487-1493. Först i en astrologisk(?) cirkulärt diagram och sedan i en marginalanteckning till texten där tecknena förklaras. Länkar:

  https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1439/0409

  https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1439/0713

  Nu är dessa runor rätt förvanskade och ett par fiktiva har lagts till, men faktum att ’hagel’ (som manus helt korrekt kallar den) ritas så två gånger skulle tyda på att det inte var en enstaka felskrivning.

  Däremot har hagel en vanlig form i de magiska ’ängla-namnen’ skrivna i runor senare i manuset; men dessa har andra runformer överlag och lär ha kommit till författaren från en annan källa. (Se också Paolo Lucentini’s ’Liber Runarum’, del i ”Hermetis Trismegisti Astrologica et divinatoria”, Brepolis, 2001)

  Det är iallafall fantasieggande att samma ovanliga form dyker upp samtidigt på två helt olika ställen; manus ska ha ju ha härrört från Krakow; kanske var det en Gotländsk student som tagit med dem dit och försökt (till synes utan större framgång) att lansera runorna i renässansens trend av hemliga och magiska alfabet? Bure skulle ju också hålla på med sånt hundra år senare.

 3. Tack för dessa mycket intressanta paralleller. Runformerna är som du skriver delvis förvanskade och det är inte omöjligt att de kommer från någon runkalender. Det slår mig också att runans namn i detta fall kanske kan ha påverkat formen. Den heter ju ’hagel’ och om man vänder en h-runa 90 grader ser den ut som en snöflinga! Tanken har säkert tänkts förut, men jag passar ändå på att nämna den.

 4. Ett litet påpekande: Runaräfst är troligen från 1603. Se min artikel Johannes Bureus and the Runic Traditions.

 5. Jag måste – skam att säga – erkänna att jag hade en annan handskrift, Runahäfd (F a 10:2), i huvudet när jag skrev just årtalet 1602. Jag har nu tagit bort detta i texten och uttrycker mig lite mer svävande. Det står dock klart att Runaräfst måste ha tillkommit ett tag efter att Bureus hade kommit hem från sin norrländska resa 1600-1601 och efter att han hade gjort vissa tillägg på Runtavlan och hunnit trycka denna upplaga.

 6. Tanken att runtraditionen på fastlandet kanske bröts i samband med digerdöden är intressant. Jag har själv forskat om en annan nästan lika gammal tradition i Sverige, nämligen jakt med rovfåglar. Den är väl dokumenterad, arkeologiskt, konstnärligt och i skrift från sen folkvandringstid fram till 1340-talet, men sedan tar det tvärt slut.

  Kanske har digerdöden haft ännu större inverkan än man tidigare trott, både ekonomiskt och genom att alltför många traditionsbärare helt enkelt dog utan att hinna föra sina kunskaper vidare.

 7. Nästa gång du är i min hemsocken Hejde, får du ringa mig, så bjuder jag på kaffe!

 8. Pingback: Anonym 792332
 9. Det ska jag absolut göra. Det kommer att bli fler besök i Hejde.

  I går var jag f.ö. på ATA och tittade i äldre handlingar om Hejde kyrka. Där stod inte något mer om stenens senare öden, men av ritningar för renoveringen 1936 framgick att man då drog en värmeledning precis intill den plats där stenen nu har påträffats. Jag misstänker starkt att den både har framkommit och placerats här i samband med dessa arbeten. Ironiskt nog reste professor Otto von Friesen runt på Gotland just sommaren 1936 och undersökte runinskrifter, men detta återfynd fick han uppenbarligen aldrig reda på.

 10. Pingback: Anonym 804919

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *