K-podd 22: Museidialogen – vad behöver museerna?

Publicerat

Riksantikvarieämbetet och Sveriges Museer hade mycket att prata om i Visby i förra veckan. I centrum för samtalet stod såklart det nya uppdrag som museimyndighet som Riksantikvarieämbetet föreslås få inom kort.  Det blev ett bra och långt samtal om rollfördelning, samarbeten och den fortsatta dialogen. Ett längre referat av det mötet finns på raa.se/museidialogen. Men […]

Läs hela inlägget

K-podd 21: Orent mjöl i påsen – om illegal handel med kulturföremål

Publicerat

Stora delar av kulturarvet från Syrien och Irak är på väg att förskingras då plundrare, via skuggiga stigar, skickar ut föremål på den internationella marknaden. I K-podd avsnitt 21 får du möta Eva Myrdal från Världskulturmuseerna och Magnus Olofsson från Riksantikvarieämbetet i ett samtal om illegal handel med kulturföremål. Frågan om har blivit aktuell i […]

Läs hela inlägget

K-podd 20: En upptäcktsresa i konstens inre – Röntgningen av Monogram och Röhsskas buddhor

Publicerat

Riksantikvarieämbetet får då och då frågan om att hjälpa museerna med att undersöka deras föremål med olika röntgentekniker. Vid kulturvårdslabbet i Visby finns en mobil styrka som står redo att rycka ut i kunskapens tjänst. Som regel med hjälp av gästkollegor som knyts till undersökningarna.   I K-podd-avsnitt nummer 20 får du återigen bekanta dig […]

Läs hela inlägget

K-podd 19: Gruvliga kulturmiljöer och besöksnäring – exemplet Bergslagen

Publicerat

Kan en nedläggningsdrabbad industribygd resa sig ur askan och med hjälp av platsens historia få nytt liv som attraktivt besöksmål? Vad krävs i så fall för att göra en sådan resa? K-podd inleder 2017 med ett samtal om industrihistoriska miljöer och besöksnäring i allmänhet och Bergslagen i synnerhet. I samtalet deltar Lena Johansson projektledare för […]

Läs hela inlägget

K-podd 18: Den byggda miljöns kulturvärden

Publicerat

På Plattformsdagarna i Malmö nu i veckan deltog Riksantikvarieämbetet i ett dialogmöte och inför den programpunkten bjöd vi in Kristin Lindgren och Lena Olsson, båda från kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, för att berätta mer om hur Attefallshus och takkupor påverkar den byggda miljöns kulturvärden. De håller just nu på att undersöka hur det ökade bostadsbyggandet och de förändringar som […]

Läs hela inlägget

K-podd 17: 1666: Placat och Påbudh – Europas första fornminnesförordning

Publicerat

Sverige var bland de första i Europa med en fornminnesförordning. Den 28 november 1666 undertecknades Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter. Det var dåvarande riksantikvarien Johan Hadorph som drev fram innehållet i det åttasidiga lilla pappershäftet som det finns ett exemplar av i Riksantikvarieämbetets arkiv. Ola W Jensen och Leif Gren, medarbetare på Riksantikvarieämbetet, har full koll […]

Läs hela inlägget

K-podd 16: Ordning och reda – om samlingsförvaltning

Publicerat

I offentligheten har en stormig museidebatt pågått i flera veckor. I K-podd hakar vi på i vår egen takt och lodar oss ner på djupet för att ställa de verkligt viktiga frågorna: Hur många föremål krävs för att något ska räknas som en samling? Och vad riskerar att hända med en samling som aldrig gallras? […]

Läs hela inlägget

K-podd 15: Om tjänsten Platsminnen – Historiska bilder inom demensvården

Publicerat

Platsminnen är en tjänst, en app, som visar gamla bilder och berättelser och som primärt är framtagen för att hjälpa demenssjuka. Tjänsten hämtar information från bland annat Platsr och K-samsök och är utformad för att man lätt ska kunna hitta bilder på ett visst tema, eller från en viss plats. Inspelningsteamet åkte ut till äldreboendet Hattstugan […]

Läs hela inlägget

K-podd 14 SPECIAL: Vad är kulturarv? Hallandsresan 2 med Kulturarv Halland

Publicerat

”Ibland kan det göra ont att göra ett urval” / Caroline Pamucina. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen ”Kulturarv Halland”: lektor i historia Högskolan i Halmstad Jens Lehrbom, museichef Garnisons och luftvärnsmuseet i Halmstad Caroline […]

Läs hela inlägget

K-podd 13 SPECIAL: Vad är kulturarv? Hallandsresan 1 med Kulturarv Halland

Publicerat

”Vad kulturarv är, är i ständig förhandling i samhället” / Curry Heiman. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen ”Kulturarv Halland”: Länsmuseichef Curry Heiman, länsarkivarie Anna-Lena Nilsson, länsantikvarie Hans Bergfast, kulturmiljöchef Erik Rosengren och tf VD […]

Läs hela inlägget