Svenska spårvägssällskapet

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Svenska Spårvägssällskapet, grundat 1959, är en ideell förening med ändamål att samla alla intresserade av svensk lokaltrafik, dess historia och utveckling. Vi driver museispårvägen i Malmköping, i Malmö och i Stockholm (Djurgårdslinjen) och vi gör ideellt det på vår fritid. Det är vårt […]

Läs hela inlägget

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades 1975 och är en oberoende, ideell förening vars uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, byggnadskultur och sunt byggande. Vi slår även vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning och lobbar för det traditionella byggandets resurshushållande principer som […]

Läs hela inlägget

Svenska industriminnesföreningen (SIM)

Publicerat

Årets industriminne 2014 är Olofsfors bruk. Infälld smeden Ture Bergmark i kättingsmedjan 1940. Foto: Olofsfors bruk. Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används […]

Läs hela inlägget

Föreningen Pilgrim

Publicerat

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att […]

Läs hela inlägget

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Publicerat

Arbetsam museiguide 2015

Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet? Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer […]

Läs hela inlägget

Stiftelsen Kulturarv utan gränser

Publicerat

Foto: Kulturarv utan gränser Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet? Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I […]

Läs hela inlägget

#SXSW – Personliga varumärken, ny teknik och övervakningen

Publicerat

South by South West, eller SXSW, är en gigantisk konferens och festival som varje år arrangeras i Austin, Texas. Den består av tre delar: Interactive, Film och Music. SXSW gick av stapeln 6-15 mars i år och jag hade förmånen att få åka med Riksutställningar på en så kallad armkroksresa. Vi besökte den del som […]

Läs hela inlägget

Hur välbyggd är raa.se?

Publicerat

Lite snabba siffror på hur vår nya webbplats presterar. Det här är mest mätningar på startsidan och ska väl mest ses som ett riktvärde. Men det är ändå lite intressant att ha med sig. Webbfunktion.se är en tjänst som mäter ett flertal parametrar och där får vi betyget 4 av 5 stjärnor. Vi får 80 […]

Läs hela inlägget

Internet och svenskarna 2012

Publicerat

Idag släpptes rapporten Internet och svenskarna 2012. Den är fylld med statistik om hur vi använder internet i Sverige. Jag har försökt sammanfatta och plocka ur några av de mest intressanta siffrorna som har påverkan på vårt webbarbete i framtiden. Användning av internet 1995 var det 2% av svenskarna som använde internet. 2012 är den […]

Läs hela inlägget

Påminnelse: E-delegationens vägledning för webbutveckling

Publicerat

Den 28 juni 2012 skrev E-delegationens ordförande Annika Bränström, också generaldirektör på Bolagsverket, under Vägledningen för webbutveckling. Det innebär att vi som myndighet bör följa deras riktlinjer för webbutveckling. Den handlar inte enbart om teknik utan innefattar även sådant som att man ska skriva på begriplig svenska, skriva tydliga rubriker och länkar och detaljer som att […]

Läs hela inlägget