Gräva = Förstöra, Dokumentera = Bevara

Publicerat

Arkeologer lever med den tragiska paradoxen att vi förstör vårt källmaterial –  lämningar av forna tiders människor – när vi undersöker dem. Det är därför som Kulturmiljölagen slår fast att det är förbjudet att “rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller (…) på annat sätt ändra eller skada en fornlämning“. Endast om samhällets behov […]

Läs hela inlägget

Vem kan läsa våra tankar om 100 år? #ind11

Publicerat

Internet Archive. Foto: Kristina Alexanderson (CC BY-SA-NC) Ett av tisdagens seminarium var på temat arkivering. Hur arkiverar vi allt som finns på nätet idag så att det kan sparas på ett långsiktigt sätt? Internet Archive Kris Carpenter Negulescu från Internet Archive inledde med att berätta om vad de gör, vad de har i arkivet och […]

Läs hela inlägget