Nytt avtal och ny rättighetsmodell

Publicerat

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av data till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på. Nu har jag lagt ut en reviderad version av detta avtal/överenskommelse. Ändringar från tidigare version är: Ny struktur, upprepningar har tagits bort och mängden text har skurits ner. Visst innehåll har flyttats […]

Läs hela inlägget

Avtal/överenskommelse för leverans till K-samsök – ny version

Publicerat

Efter feedback och en vända med våra verksjurister har vi tagit fram ett nytt utkast av avtalet/överenskommelsen mellan Riksantikvarieämbetet och de som levererar data till K-samsök. Vad som är nytt är strukturen, vi har slagit ihop vissa delar och skurit ner på mängden text. Viss information med sådant som är bra att veta för informationsförvaltare […]

Läs hela inlägget

Hur många objekt använder CC i K-samsök?

Publicerat

Vår Wikipedian in Residence, Lennart Guldbrandsson, frågade hur mycket av datan i K-samsök som använder Creative Commons eller Public Domain Mark. Det finns inget enkelt sätt få fram informationen men efter lite URL-hackande i Kringla så fick jag fram att av de objekt som har en tumnagel (exklusive inventeringsböcker i FMIS) använder 1 025 279 st (av 2 071 826 […]

Läs hela inlägget

Reviderad version av avtalet/överenskommelsen

Publicerat

I slutet av 2010 tog vi fram en första versionen av avtalet/överenskommelsen som institutioner skriver på innan de börjar leverera data till K-samsök. Sedan dess har en del hänt, bl a har Europeana kommit med ett nytt avtal (Data Exchange Agreement). Vi har nu  reviderat avtalet och målet är att skapa så smidiga informationsflöden som […]

Läs hela inlägget