DAP och digital infrastruktur: reflektioner från 2012, och planer för 2013

Publicerat

I våras började vi med ett nytt och ambitiöst program för att ta reda på — och få någon sorts ordning i — flödet av digital arkeologisk data. Den ’Digitala Arkeologiska Produktionskedjan’ eller ’DAP’, som det provisoriskt heter, har fått en lovande start under 2012! Efter en del planeringsarbete och uppsökande på våren genomförde vi […]

Läs hela inlägget

Inget fältfångstverktyg i första versionen av FMIS nya registreringsapplikation

Publicerat

    Inget fältfångstverktyg kommer att utvecklas i den första versionen av FMIS nya registreringsapplikation. Under förstudiens gång har diskussionerna om funktionalitet och ambitionsnivå för ett nytt fältfångstverktyg gång på gång fastnat i frågor av strategisk och framåtblickande natur, som i dagsläget inte kan besvaras. Bland annat gäller det vilka och hur många uppdrag som […]

Läs hela inlägget

Digital arkeologisk information ännu en gång

Publicerat

Vi har tidigare på K-Blogg skrivit om problem som berör det flödet av digital arkeologisk information och hur den hanteras. Det finns flera aktörer inom arkeologi- och kulturmiljösfärena som ständigt skapar olika sorts arkeologisk information under genomförandet av sina arbete (t.ex. uppdragsarkeologiföretag), använder befintliga data (t.ex. forskare), lagrar och förvaltar arkeologisk data (t.ex. museer), eller […]

Läs hela inlägget

Nu finns svenska fornminnen i Europeana

Publicerat

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet Sedan i måndags är ca 813 000 fornminnen från FMIS/Fornsök sökbara via Europeana. Detta innebär att informationen blir tillgänglig för en bredare, europeisk publik, samt tillgänglig för tredjepartsutvecklare via Europeanas API. Detta har möjliggjorts genom att vi på Riksantikvarieämbetet deltar i det EU-finansierade projektet CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana). […]

Läs hela inlägget