Publicerat


Wikipedia globe in a keychain! Foto: @bastique (Creative Commons by-nc)

Som beskrevs i bloggposten kring det nya protokollet har vi från och med protokoll 1.1 en möjlighet att hantera komponenter i vår information på ett sätt som berikar vår information och gör den mer meningsfull för användaren. Det vi inte tog upp då var att även användaren kommer att ha möjligheten att berika och förfina vår information. Detta görs med hjälp av ett tillägg till K-samsök, som håller reda på relationer mellan objekt, som vi kallar för UGC-hubben. UGC står i det här fallet för User Generated Content -Användaregenererat innehåll.

Varför låter man användaren hantera information? I och med att informationssamhället slår igenom blir det svårt, för att inte säga omöjligt, för informationsförvaltare att ha kontroll över all “sin“ information. Det kan handla om miljontals objekt för ett enskilt museum. Därför är den generella utvecklingsriktningen för digitala resurser att man låter de som intresserar sig för informationen förbättra den på olika sätt. Det kan handla om att tala om att två instanser av objektet “Drottning Kristina“ (från t ex två olika museer) egentligen handlar om samma person, eller att koppla ihop en sko från ett museum, med en hatt från ett annat, via en person som varit ägare ellertillverkare till båda objekten.

I nuläget är detta bara möjligt att göra i Kringla men vi ser över möjligheterna att öppna upp ytterligare.

UGC-hubben möjliggör för tjänster att hämta information som vi själva eller användare har länkat ihop. Detta skapar bättre förståelse för informationen, och högre kvalitet. Ytterligare en del av det hela är att vi som informationsägare bättre kommer att förstå vad våra användare vill ha av oss, eftersom vi kan se vad de vill göra med informationen, och att vi kan se vadsom är mest relevant för dem.

UGC-hubben kommer på sikt även att kunna användas för att länka till en annan stor källa till användargenererad information: Wikipedia. Redan idag ingår Wikimedia Foundation (som driver sajten Wikipedia) som partner i flera viktiga samarbeten med kulturarvsinstitutioner världen över. Det är en tidsfråga innan vi kan låta vårt material berikas av deras genom t ex mobilappar och andra tjänster som sätter ihop information från olika håll, till gagn för användaren.

>>Henrik Summanen jobbar med verksamhetsutveckling och K-samsök på Riksantikvarieämbetet.