Första referensgruppsmötet inom projektet ”Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”

Publicerat

Den 19 juni 2013 hölls det första stora heldagsmötet inom projektet “Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.“ Platsen var Förvaltningsavdelningens lokaler i Visby och Christian Runeby, enhetschef för enheten för Kulturvårdsstöd inledde med att hälsa referensgruppen välkommen till Gotland och berättade om Riksantikvarieämbetets och Förvaltningsavdelningens arbete och inriktning. Projektledare och ordförande för mötena […]

Läs hela inlägget