Smaka på husen!

Publicerat

Nu har anmälningstiden till Kulturhusens dag officiellt gått ut, men fortfarande kommer det in anmälningar och naturligtvis ska alla som vill få vara med. Årets tema är Smaka på husen och i skrivande stund har över 160 arrangemang blivit anmälda – från samtliga Sveriges landskap. Arrangemangen knyter på olika sätt an till temat, med tonvikten […]

Läs hela inlägget