En titt på Hästveda

Publicerat  


Kalkmålningar i Hästveda kyrka efter konserveringen 1940. Foto: Axel Kulle

Flytten till Visby är klar, men arkivet och biblioteket är kvar i Stockholm med sina stora magasin och allt vad de innehåller…

I arkivet tittar jag ibland på något i

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

På gång i Kulturmiljöbild – Gerss och Cedergren

Publicerat  

Två spännande samlingar ur arkivets handteckningssamling är under arbete för att tillgängliggöras i Kulturmiljöbild. Det rör sig om drygt 100 akvareller och ritningar som visar de medeltida ruinerna i Visby och några andra socknar på Gotland.

Arkitekten Jacob Wilhelm Gerss

Läs hela inlägget

Vi möts på nya sidan ”Arkiv och bibliotek”

Publicerat  


Informationstorget IRL. Foto: Bengt A Lundberg

Webbgruppen på Riksantikvarieämbet arbetar oförtrutet på att förenkla och förbättra kommunikationen med webbplatsens användare. Turen har nu kommit till sidan ”Informationstorget” som numera heter ”Arkiv och bibliotek”. Den nya sidan fokuserar på

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Det analoga fornminnesregistret i graven

Publicerat  


Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ

Det analoga Fornminnesregistret med sina 10.000 inventeringsböcker och 40.000 kartor, har slutgiltigt arkiverats på ATA (Riksantikvarieämbetets antikvariskt topografiska arkiv).

Materialet som insamlats genom fältinventeringar sedan 1938 består av anteckningsböcker med beskrivningar i blyerts, med kaffefläckar

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Svartkonst i arkivet

Publicerat  


Ett uppslag i Svartkonstboken. Foto:Bengt A Lundberg, RAÄ.

Den spännande isländska Svartkonstboken är en pergamenthandskrift med ursprung i 1500-talet. Boken återfinns i arkivets ämbetsarkiv 2 och innehåller olika anvisningar i form av besvärjelser och trolltecken om hur man utövar magi

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i