Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Publicerat

Arbetsam museiguide 2015

Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet? Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer […]

Läs hela inlägget

Stiftelsen Kulturarv utan gränser

Publicerat

Foto: Kulturarv utan gränser Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet? Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I […]

Läs hela inlägget