Bidraget till kulturarvs IT uppmärksammas medialt

Publicerat

Riksantikvarieämbetet fördelar under 2015 närmare 10 miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas till löner för arbetsledare som leder mellan 5-12 personer med funktionshinder. Efter beslutet om fördelning av bidrag till Kulturarvs-IT , så har det uppmärksammats i en hel del lokalmedia, bland annat med […]

Läs hela inlägget

Utveckling pågår – Aktuell Arkeologi

Publicerat

Utvecklingen av Aktuell Arkeologi pågår för fullt just nu. Arkeologer från flera grävande organisationer håller på att lägga in information om sina arkeologiska undersökningar samtidigt som de testar tjänsten och ser att den fungerar som den ska. Det finns två sätt att söka på: Antingen på alla aktuella arkeologiska undersökningar och visningar i hela Sverige […]

Läs hela inlägget

Bockstensmannen öppnade ögonen för Wikipedia

Publicerat

Axel Pettersson från Wikipedia visar statistik. Foto: Sophie Jonasson, cc-by Så här i början av året är det dags att fundera på vad man gjorde bra och vad som kan förbättras under de månader som nu ligger framför oss. Jag sitter och går igenom utvärderingar från förra årets seminarier och workshops. Den 6 november 2014 […]

Läs hela inlägget

Webbdag i Varberg

Publicerat

Axel Pettersson, Wikimedia Sverige pratar museer på Wikipedia. Foto: Sophie Jonasson, licens: cc-by   I förra veckan träffades ett 40-tal personer verksamma inom kulturarvsområdet på Varbergs fästning för att prata om hur man kan bedriva verksamhet på webben. Det var en blandad grupp, länsstyrelser, museer, hembygdsrörelsen och kommuner var representerade. Och så Riksantikvarieämbetet förstås! Det […]

Läs hela inlägget

Skillnaden mellan Wikipedia och Platsr

Publicerat

Lennart Guldbrandsson. Foto: Holger Motzkau, ingen upphovsrätt   Under mina Wikipediaföreläsningar och -workshoppar stöter jag ofta på liknande funderingar och utmaningar. Några av dem har jag skrivit om tidigare, såsom den där fördomen om att lärare skulle förbjuda elever att använda Wikipedia (det gör de inte). En av frågorna som återkommer handlar om vad som […]

Läs hela inlägget

Att måla runstenar

Publicerat

Varför målar man runstenarna som man gör? Färgsättningen på ristningarna som vi ser på många stenar i Sverige, är en praxis som har uppstått tack vare Riksantikvarieämbetets arbete under 1900-talet med att måla i ristad sten. Idag tar vi den färgsättningen för given. Riksantikvarieämbetet använde sig ofta av röd färg till runor, vit färg till sjömärken och […]

Läs hela inlägget

Berättelser på Kulturarvsdagen

Publicerat

Foto: Lars Lundqvist, licens: cc-by   Igår var det Kulturarvsdagen, och Landsarkivet i Visby och Riksantikvarieämbetet flyttade över dagen upp lite av sin verksamhet till Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde. Jag installerade mig i Försvarsmuseets entré och visade Platsr för intresserade. Vi hade gått ut innan och bett människor att ta med sig berättelser som de […]

Läs hela inlägget

Hur kan man hjälpa till att bevara våra runstenar?

Publicerat

Foto: Helen Simonsson 2014, CC-BY. Enligt Kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön av alla. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet får göra de åtgärder som behövs för att vårda fornlämningarna – men alla kan bidra till bevarandearbetet. Av Sveriges kända runinskrifter är det cirka 1500 runstenar, block eller hällar som befinner sig utomhus i landskapet. Hos Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning i […]

Läs hela inlägget

Släktforskardagarna 2014

Publicerat

Förra helgen deltog Riksantikvarieämbetet genom mig och min kollega Maria Logothetis på Släktforskardagarna i Karlstad. Vi var där för att visa Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen, Platsr och samsökningstjänsten Kringla. Med oss i montern hade vi också Lisbeth Petersson, hängiven släktforskare och Platsrmedlem. Det var en intressant och stimulerande helg med ca 5 000 […]

Läs hela inlägget

Att dela med sig av det förflutna – ARCHES

Publicerat

De nuvarande gränserna i Europa existerade inte för våra tidiga förfäder men de kan idag utgöra ett hinder när man vill undersöka ett lands förhistoria. Tänk att du vill få tillgång till arkeologiska föremål och dokumentationsmaterial på olika museer bara för att upptäcka att det finns så många olika sätt att dokumentera och förvara materialet […]

Läs hela inlägget