Standardiseringsmöte i Paris

Publicerat

I början på veckan, den 30 juni till den 1 juli, hölls det nittonde mötet för WG2, det vill säga arbetsgrupp två inom Technical Committee 346 som ingår i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Denna grupp är inriktad på att ta fram standards för oorganiska material inom kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet har tagit aktiv del i arbetet inom denna […]

Läs hela inlägget

Nätverksträff på tema kulturmiljöns mångfald

Publicerat

Titel: A-maize-ing colours. Foto: M. Ellis/CIMMYT Licens: cc-by-nc-sa   8 april var jag och pratade Platsr och storytelling som metod på en nätverksträff för kultursekreterare i Stockholm. Det var André Costa från Wikimedia Sverige, Mikael Lundberg som är konstnär och jag som var inbjudna att tala om deltagande och tolkningsföreträde mot bakgrunden av regeringens nya […]

Läs hela inlägget

Varsam energieffektivisering, Dublin

Publicerat

ICOMOS Ireland bjöd in den europeiska arbetsgruppen, som just nu tar fram en standard om energi effektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, till arbetsmöte på kulturdepartmentet i Dublin. Under vår vistelse kom vi i kontakt med flera personer både på kulturarvsmyndigheten  men även på stadsbyggnadskontoret  som jobbar med energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi gjorde bl.a. ett […]

Läs hela inlägget

Varför växer det på run- eller gravstenar?

Publicerat

 Foto: Helen Simonsson (CC-BY) Om du ser en run- eller gravsten som är täckt med lav så visar det att stenen står i en miljö med frisk luft. På landet täcks mer eller mindre alla stenytor som kan nås av regn och väta, av lav. Många lavsorter är känsliga för höga halter av svaveldioxid och […]

Läs hela inlägget

Spectrum på svenska

Publicerat

Hur vet museipersonalen att det arbete de gör med föremål och samlingar hänger ihop, att man inte missar något viktigt samt att det görs effektivt? Jo genom att i de rutiner som ingår i samlingsförvaltning som lånehanteringen, vården, transporter, gallring och de lagliga spörsmålen använda sig av den internationella standarden Spectrum. Riksantikvarieämbetet kommer att under […]

Läs hela inlägget

Kraften i storytelling

Publicerat

  För att öva fokus och att fatta sig kort så berättade vi berättelser som måste vara slut innan tändstickan brunnit ut. Foto: Kvalues Under hösten hade jag förmånen att få utbilda mig till handledare i Digital storytelling, dels på Coleg Cambria i Wales och dels på Grimme Institut i Marl. Kursdeltagarna kom från Sverige, […]

Läs hela inlägget

Platsr år 2013

Publicerat

Så här i slutet på året passar det bra med lite statistik. Under hösten har vi driftsatt ett helt nytt Platsr, och på grund av det har systemet legat nere några gånger, men trots det har både nya berättelser och nya medlemmar hittat till Platsr. I skrivande stund har antalet medlemmar ökat med 229 detta […]

Läs hela inlägget

Sveriges militärhistoriska arv i K-samsök

Publicerat

Sedan i somras finns samlingar från Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) tillgängliga i K-samsök. SMHA är ett statligt stött museinätverk bestående av 24 museer spridda över hela landet, från Abisko i norr till Kristianstad i söder. Museerna och anläggningarna visar och berättar om Sveriges militärhistoria ur många olika vinklar. Det finns allt från spektakulära 1700-talsfästningar till […]

Läs hela inlägget

Stockholm Unstraight – tillsammans skriver vi vår historia!

Publicerat

  Jerrys annons. Under sommaren har The Unstraight Museum lagt upp en massa berättelser på temat hbtq-historia i Stockholm på Platsr. Med början på 1600-talet och fram till idag får man lära känna platser med hbtq-historia. Jag måste säga att jag tyckte att jag hade ganska bra koll på hbtq-historia – men det var innan […]

Läs hela inlägget

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum i K-samsök

Publicerat

Ájtte museum. Foto: Jan Gustavsson, licens: cc-by-sa   Samiska föremål på museer och institutioner finns på flera platser runt om i världen. I Sverige finns 35 museer och ett 30-tal same-/hembygdsgårdar med tillsammans ca: 25 000 föremål bevarade. I Ájttes kulturhistoriska samling finns ca: 8 000 föremål. Vår samling speglar museets verksamhet som samiskt huvudmuseum […]

Läs hela inlägget