Blogg 1 – Norska Tingenes Metode till Sverige

Publicerat

Tingenes Metode genomfördes av Norsk Teknisk museum, Kulturhistorisk museum och Oslo Museum 2015 – 2017. Syftet med metoden var att vitalisera museernas interna och externa arbete med sina föremål och samlingar. Nu har Malmö museer tillsammans med Tekniska museet i Stockholm och Göteborg stadsmuseum beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att realisera metoden i Sverige. Riksantikvarieämbetet […]

Läs hela inlägget

K-podd 36: Om runor på Öland

Publicerat

Runologerna Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström är tillbaka i K-podd igen! Vi fortsätter vår serie-i-serien där vi tittar på svenska runor, landskap för landskap. Den här gången tar vi oss över till Öland. Vad har de öländska runorna gemensamt med de på ”systeröarna” Bornholm och Gotland? Vad är det som gör att Laila pratar […]

Läs hela inlägget

Nordisk konferens om Spectrum och dokumentation

Publicerat

I slutet av maj hölls  en nordisk konferens om samlingsförvaltning med avstamp från den internationella standarden Spectrum, läs mer om Spectrum på www.raa.se/spectrum. Konferensen arrangerades av Finlands museiförbund. Riksantikvarieämbetet och Norsk kulturråd var medarrangör. Deltagare var museiprofessionella från Norden, Estland, Tyskland och England. Första dagen bestod av  föreläsningar och andra av workshops. Vi var tre […]

Läs hela inlägget

Vad är kemikalier och lösningsmedel för något?

Publicerat

Inom reklam kan man ofta höra uttryck som ”helt utan kemikalier” eller ”inga lösningsmedel behövs”. Men hur definieras kemikalie och lösningsmedel egentligen? Och hur är det när man rengör kulturarvsobjekt av sten (som runstenar, bildstenar, hällristningar, gravvårdar och så vidare), kan man göra det utan att använda sig av kemikalier eller lösningsmedel? Kemikalie Enligt Svenska kemistsamfundets nomenklaturutskott är […]

Läs hela inlägget

Tillståndsbedömning av nyfynd av sten

Publicerat

När det dyker upp ett nytt fornfynd eller en fornlämning, till exempel en ny runsten eller nya hällristningar, är intresset ofta stort för ristningens innehåll. Men förutom ristningens innehåll och tolkning är det viktigt att tänka på att stenen kan ha skador eller känsliga partier som man behöver ta hänsyn till i hanteringen och att […]

Läs hela inlägget

Trä, läder, ben och gamla äpplen

Publicerat

13th ICOM-CC Wet Organic Archaeological Materials Conference WOAM,    16-20 Maj 2016 Prat och Mat Under en vårvecka i Florens fick omkring 100 nyfikna konservatorer och naturvetare grotta ner sig i favoritämnet arkeologiskt vattendränkt organiskt material. I huvudsak handlar konferensen om trä, men även arkeologiskt läder, rep, ben och till och med några äpplen fick […]

Läs hela inlägget

Spectrum och ett gränsöverskridande samarbete

Publicerat

                      Ett konstruktivt och framåtblickande möte har precis ägt rum rörande samverkan inom samlingsförvaltning. Representanter från Riksantikvarieämbetet, Digisam, Museiverket i Finland och Norsk kulturråd träffades i Visby och diskuterade framtida samarbeten. Mycket handlade om Spectrum som är en internationellt använd standard för förvaltning av museisamlingar. Collection […]

Läs hela inlägget

Bevarande av arkeologiskt trä – två konferenser

Publicerat

Bevarande av arkeologiskt trä var huvudfokus under två evenemang under våren, varav ett i Roskilde och ett i GdaÅ„sk. Konservatorer, forskare och kollegor delade vetenskapliga resultat, erfarenheter och nya idéer i den kreativa atmosfär som gärna uppstår vid dessa möten. National Maritime Museum i GdaÅ„sk och Norskt Maritimt museum arrangerades 19-22 maj Condition 2015: Conservation […]

Läs hela inlägget

Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval

Publicerat

Kulturarvsarbete handlar till stor del om att värdera, välja ut och välja bort. Sådana bedömningar och avgöranden kan ofta vara komplicerade och kräva kunskaper både om kulturarvet och om de olika förutsättningarna för dess hantering. Kulturarvet omfattar sammantaget alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan genom alla tider. Uttrycken kan vara olika typer av […]

Läs hela inlägget

Bekämpa museiängern – till vilket pris?

Publicerat

För att skydda sina föremål från skadedjur använde museerna tidigare ofta bekämpningsmedel och många museianställda blir idag utsatta för rester av pesticider på föremål och i magasin. Trots detta måste dessa samlingar förvaltas och användas på ett säkert sätt, med särskild hänsyn till det kulturhistoriska värdet i relation till hälso- och miljöaspekterna. Det finns ofta […]

Läs hela inlägget