Publicerat

Skärmklipp, digital guide under utveckling. CC BY Spree

Mänskliga berättelser och guider ger liv och mening åt besöksmål på ett sätt som inget digitalt medium kan ersätta. Däremot kan digitala medier komplettera den mänskliga berättelsen med visualiseringar och andra gestaltningar av det fysiskt obefintliga, på sätt som inte enbart det mänskliga muntliga berättandet kan göra.

Det är på gång nu, på Glimmingehus, med en ny digital guide som genom en surfplatta man kan låna på plats ger besökarna bilder av borgens medeltida utseende och möblering, samtidigt som den avslöjar invändiga konstruktioner som fällgaller och den hypocaust som gav värme åt de idag tomma och kalla rummen av sten. Den digitala guiden blir komplementet till berättelsen, som visuellt i en 3D-modell av borgen gestaltar det osynliga medeltidslivet. Här har behovet skapat tillämpningen; ett behov som funnits så länge som Glimmingehus varit ett besöksmål, och innan den digitala tekniken blev aktuell har tillgodosetts med fysiska bilder och ritningar. Men nu är året 2022, och det finns andra sätt än laminerade utskrifter att göra det osynliga synligt; sätt som är flexiblare, interaktivare och i ett lätthanterligare format ger fler lager av information än en enda fysisk, statisk bild.

Skärmklipp, digital guide under utveckling. CC BY Spree

Det handlar inte om att ersätta; varken den fysiska guiden eller gestaltningen, utan om att komplettera. Ju fler lager av information, desto fylligare och flerdimensionellare blir bilden när det osynliga och saknade skall beskrivas och begripliggöras. Den nya digitala guiden på Glimmingehus kommer att innehålla 3D-modeller, bilder, filmer, berättelser och beskrivningar i både talad och skriven form – inte enbart på svenska utan också på engelska, tyska, danska och teckenspråk.

Skärmklipp, digital guide under utveckling. CC BY Spree

Vi har gjort den första provinspelningen nu, i en studio i Skåne. Det är guider från borgen som dramatiserar och berättar; guider som kan sitt hantverk som berättare, och känner sin publik. Det blir för ändamålet bättre och personligare än professionella inläsare som läser någon annans ord från ett manus. Och enklare när de inlästa berättelserna efterhand behöver uppdateras och kompletteras. I sommar görs de första testerna av den digitala guiden på plats med besökare. Den digitala guiden byggs för att vara flexibel; för att via ett lättillgängligt CMS fortlöpande kunna förändras för att möta besökarnas behov och med nya medel förmedla ny kunskap.

Det finns en anledning till att den digitala guiden för Glimmingehus utvecklas just nu, under våren 2022. För det är just nu som tekniken slutligen kommit ikapp behoven, blivit överkomlig i pris och tillgänglighet, och kan ges en praktisk tillämpning. Även om planerna på förbättrad gestaltning genom digital teknik av det liv som en gång fanns i Nordens bäst bevarade medeltida borg har funnits länge. Det började redan 2013, med ambitionen att städa upp och göra ett något bedagat besöksmål mera aktuellt och tillgängligt. Resultatet blev först en ny utställning, och några år senare, med start hösten 2017, en 3D-dokumentation genom fotogrammetri av hela borgen. 3D-dokumentationen blev grund för en 3D-modell av Glimminghus, som förutom att ge en fotorealistisk 3-dimensionell upplevelse av borgen också försågs med annotationer som i text förklarade de olika rummens ursprungliga funktioner, möblering och arkitekturdetaljer. Se exempel nedan:

Skärmklipp, 3D-modell av Glimmingehus med annoteringar. CC BY Viktor Lindbäck

Under perioden 2020-21, när fysiska besök inte var möjliga, blev 3D-modellen en viktig resurs i virtuella guidningar och visningar. Nu, under våren 2022, när fysiska besök återigen är möjliga, är det dags att ytterligare utöka 3D-modellens funktioner och låta den bli utgångspunkt för en surfplattebaserad digital guide – kompletterad både med digitala visualiseringar av borgens medeltida möblering, funktion och konstruktion, och med talad information på flera språk. Nästa steg i utvecklingen av den digitala guiden blir att testa mot besökarna hur viktig (eller inte) fotorealism är vid digital gestaltning av den medeltida möbleringen i de tomma rummen på Glimmingehus.

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *