Glimmingehus digitalt – Nya lager av tillgänglighet genom surfplatta och app

Publicerat

Glimmingehus en solig höstdag. I förgrunden syns en surfpatta med appens startsida.

Foto: Viktor Lindbäck CC BY

Arbetet med att skapa en ny digital guide för Glimmingehus som påbörjades under våren (läs mer om projektets bakgrund, början och syfte i artikel från maj 2022) har nu resulterat i en färdig app, som genom surfplattor till utlåning finns tillgänglig för besökarna vid Glimmingehus sedan måndagen den 31 oktober. Genom appen kan besökarna genom […]

Läs hela inlägget

När tekniken kommer ikapp behoven – ny digital guide på Glimmingehus

Publicerat

Skärmklipp, digital guide under utveckling. CC BY Spree

Mänskliga berättelser och guider ger liv och mening åt besöksmål på ett sätt som inget digitalt medium kan ersätta. Däremot kan digitala medier komplettera den mänskliga berättelsen med visualiseringar och andra gestaltningar av det fysiskt obefintliga, på sätt som inte enbart det mänskliga muntliga berättandet kan göra. Det är på gång nu, på Glimmingehus, med […]

Läs hela inlägget

Build Battle Glimmingehus

Publicerat

  Till slut var det dags – för första gången i både Glimmingehus 523-åriga historia och Riksantikvarieämbetets 392-åriga historia, för en byggtävling i Minecraft. 2022 blev ännu ett år när det inte var möjligt att hålla sportlovsaktiviteter på plats vid Glimmingehus. Därför blev det i stället möjligt att satsa fullt ut på ett digitalt evenemang: […]

Läs hela inlägget

Det paranormala kulturarvet – Spökjakt på Glimmingehus

Publicerat

Spöken är också ett kulturarv. Inte enbart i egenskap av deras ofta aktningsvärda ålder, utan också som vägvisare till platser och tider som annars lätt kan förefalla ointressanta och förbli okända för de oinvigda. En Googling på Spökvandring ger ungefär 208 000 resultat, och många stjärnor på Tripadvisor. En Googling på Hemsökta platser ger ungefär […]

Läs hela inlägget