K-Samsök 2015 – några nedslag i arbetet

Publicerat

Under året som gick genomfördes ändringar i organisationen kring den verksamhetsnära förvaltningen av K-samsök. Viss styrfart tappades i och med kompetensväxlingsarbetet men nu planerar vi för en mer normal verksamhetsnära förvaltning. Vi har också sagt att K-samsök tillsvidare kommer att vidmakthållas i sin nuvarande form, d.v.s. ingen nyutveckling är planerad närmsta tiden. I oktober var […]

Läs hela inlägget

Hur användes Kringla under 2015

Publicerat

Kringla är en samsökningstjänst för ett 50-tal svenska museer, arkiv och register. Informationen skördas via K-samsök och Kringla utgör ett webbgränssnitt som bygger på K-samsöks API. Förra året presenterade vi korta exempel på hur användarna sökte i tjänsten, och i år gör vi samma sak. Totalt hade Kringla 172 473 besök över året samt 591 733 […]

Läs hela inlägget

Nya riktlinjer för digitalisering på Riksantikvarieämbetet

Publicerat

2013 beslutades Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet i en första version. Sedan dess har mycket hänt! Bland annat har Digisam tagit fram vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv, som är tänkta att vara stöd för effektiv digital informationshantering inom kulturarvssektorn. Därför har nu en något uppdaterad version av Riksantikvarieämbetets digitaliseringsriktlinjer tagits fram. Du kan […]

Läs hela inlägget

Illegal handel med kulturföremål – hur stort är problemet?

Publicerat

Den 2-3 december 2015 genomfördes en samnordisk konferens mot illegal handel med kulturföremål. Initiativtagare var norska kulturdepartementet och konferensen ägde rum på Nasjonalbibliotek i Oslo med medverkande från samtliga fem nordiska länder. Konferensen vände sig i huvudsak till myndighetsrepresentanter och syftet var att hitta effektiva samarbetsformer för de nordiska länderna i kampen mot den illegala […]

Läs hela inlägget

Behovskartläggningen går vidare

Publicerat

Arbetet med behovskartläggningen skall hjälpa till att skapa ett bättre kunskapsunderlag inför framtagandet av en digitaliseringsplan. Med andra ord, vad och hur skall vi prioritera vårt kommande arbete? Hur skall vi genom digitalisering av vår information bättre stödja de olika aktörerna inom kulturmiljövården? Vi är nu nästan klara med sammanställningen av resultaten från enkätundersökningarna och vi […]

Läs hela inlägget

Vilken information behöver Riksantikvarieämbetets användare?

Publicerat

Vilken typ av information kring kulturmiljöer kan underlätta arbetet för Riksantikvarieämbetets användare, och hur vill de ta del av den informationen? Det är frågor som ska besvaras i en behovskartläggning i år. Kartläggningen ska bli ett stöd för att välja och prioritera framtida digitalisering och kvalitetshöjning av digitalt material. Behovskartläggningen som görs under hösten fokuserar på fyra av Riksantikvarieämbetets användargrupper: […]

Läs hela inlägget

Berit Wallenberg – back on Flickr Commons

Publicerat

Time to pick up an old acquaintance on Flickr Commons! In March 2012, the Swedish National Heritage Board published the Berit Wallenberg Collection on The Commons on Flickr, with photos by the Swedish archaeologist and art historian Berit Wallenberg (1902-1995). During the coming months, we will show some more of her images from Sweden, Italy, […]

Läs hela inlägget

Expedition i färgernas tjänst

Publicerat

Klockan 09.25 lyfter propellerplanet från Visby flygplats och vi är på väg igen. Efter två mycket intensiva dagar i Skåne och på Västkusten reser vi nu till det tredje och avslutande dialogmötet i Stockholm. Incheckningen av bagaget går fint trots en viss oro för övervikt. Att ämnet färg väger tungt det vet vi men tänk […]

Läs hela inlägget

Utveckling pågår – Aktuell Arkeologi

Publicerat

Utvecklingen av Aktuell Arkeologi pågår för fullt just nu. Arkeologer från flera grävande organisationer håller på att lägga in information om sina arkeologiska undersökningar samtidigt som de testar tjänsten och ser att den fungerar som den ska. Det finns två sätt att söka på: Antingen på alla aktuella arkeologiska undersökningar och visningar i hela Sverige […]

Läs hela inlägget

Riksantikvariens intryck från och budskap på Digikult

Publicerat

På väg hem från Göteborg och första dagen på årets Digikultkonferens passar jag på att sammanfatta några intryck och dela med mig av budskapet i mitt anförande. Göteborg bjöd som vanligt på dåligt väder, men ett varmt välkomnande. Det senare genom välkomsttal av stadens kulturdirektör Anna Rosengren och inledningstal av landshövding Lars Bäckström. Jag uppskattar […]

Läs hela inlägget