Hur användes Kringla under 2014?

Publicerat

Webbplatsen Kringla är ett gränssnitt mot K-samsök, en samsökningstjänst för kulturarv där du kan söka i samlingarna hos närmare femtio svenska museer, arkiv och register. Här är några exempel på hur söktjänsten användes 2014: De populäraste kategorierna att söka efter 2014 var fotografier, byggnader och föremål. Många av Kringlas användare använder dock fritextsökrutan för att hitta […]

Läs hela inlägget

K-samsök 2014 i tio punkter

Publicerat

Tio punkter om vad som har hänt inom K-samsöksarbetet 2014: 1. En rapport har tagits fram som ett underlag för att kunna göra vägval för K-samsök på några års sikt. I rapporten ges förslag på ett antal roller som K-samsök kan ha framöver. 2. Två möten för K-samsöksleverantörerna har hållits: ett i mars där Göteborgs stadsmuseum stod som värd […]

Läs hela inlägget

Marinarkeologiska sällskapet

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Marinarkeologiska sällskapet grundades 1978 och utgör ett nätverk för alla med intresse för den maritimt inriktade arkeologin och historien samt arkeologin under vatten. Vårt mål är att verka för samarbete mellan olika grupper och institutioner samt att verka för en ökad insikt om […]

Läs hela inlägget

Konferens i fjärranalys, Dublin 2014

Publicerat

AARG är en förkortning för Aerial Archaeological Research Group. Organisationen formerades i Storbritannien under första halvan av 1980-talet eftersom det fanns behov av att diskutera problem kring tolkning av och vägar att maximera informationsvinsten från flygbilder. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och idag utgör organisationen ett forum med årliga konferenser där metodproblem […]

Läs hela inlägget

Museibanornas Riksorganisation

Publicerat

  Foto: Inger Paulsson Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Museibanornas Riksorganisation – förkortat MRO – är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. Tjugoen föreningar, spridda över […]

Läs hela inlägget

Fredrik Bruno – back on Flickr Commons!

Publicerat

Three years have passed since the Swedish National Heritage Board presented Fredrik Bruno and his 1940s colour photographs on Flickr Commons. Since the images have been largely appreciated, we thought it would be nice to renew the acquaintance and show some more of these photos from different towns around Sweden (and some from the countryside), […]

Läs hela inlägget

Irland har antagit en nationell landskapsstrategi

Publicerat

Som ett av de första länderna i Europa har Irland antagit en nationell landskapsstrategi. Strategin i sig bygger på den Europeiska landskapskonvention, som tillhör Europarådet (alltså inte EU). Även Sverige har ratificerat Landskapskonventionen, men har som de flesta av Europarådets medlemsländer ännu inte antagit någon nationell landskapsstrategi. Riksantikvarieämbetet är en av de svenska myndigheter som […]

Läs hela inlägget

Hur fritt är det digitaliserade kulturarvet?

Publicerat

Många minnesinstitutioner uppmuntrar till användning av bilder och annat innehåll i sina digitala samlingar genom att märka dem med Creative Commons-licenser, som kan sägas täcka området mellan helt begränsat och helt fritt material. Licenserna anger hur materialet får användas – om exempelvis en bild får användas hur som helst så länge fotografens namn anges, om […]

Läs hela inlägget

Nya lättlästa texter

Publicerat

Vi på Riksantikvarieämbetet har fått ett uppdrag från regeringen om att vi ska göra kulturmiljöer mer tillgängliga. Vi ska stödja länsstyrelser, museer och andra som jobbar med kulturmiljöer så att de gör det lättare för alla att besöka, lära sig mer om och använda kulturarv. Det är till exempel viktigt att texter är lätta att läsa […]

Läs hela inlägget