En anka på kyrkvinden?

Publicerat

Att lägga ihop motiven ovan- och nedanför valven i medeltida kyrkor. I Lunds stift pågår ett projekt att dokumentera de dolda kalkmålningarna på kyrkvindarna. Två konservatorer, en murare och en byggnadsantikvarie undersöker tillsammans den medeltida putsen, kalkmålningarna och timret. Vindarna erbjuder så gott som orörda ytskikt som ger mycket information om byggnadsteknik, ikonografi och ger […]

Läs hela inlägget

”Man blir inte arkeolog för att förstöra”

Publicerat

Den senaste tiden hör du kanske till dem som har fått höra att det slängs enorma mängder arkeologiska föremål i Sverige varje år. Ja, det är faktiskt sant. Hundratals kilo arkeologiska fynd från förhistoriska boplatser, gravar och andra fornlämningar gallras och förstörs. Det måste väl ändå vara en skandal! Av kulturarvsdebatten har man kunnat få […]

Läs hela inlägget

Bloggdags!

Publicerat

Få personer med ett intresse för museer och kulturarv kan väl ha undgått den debatt som förts i ämnet, framförallt i Svenska Dagbladet men nu senast tidskriften Axess. Det är välkommet att frågor om museer och kulturarv lyfts fram och debatteras. Samtidigt har det kommit att bli en ganska omfattande debatt med många bottnar. I […]

Läs hela inlägget

Utforska 173 017 bilder

Publicerat

173 017 bilder ur Kulturmiljöbild laddades upp förra veckan till Wikimedia Commons av Wikimedia Sverige. Tillsammans med de drygt 10 000 bilderna som laddades upp i juni är nu drygt 90% av de fritt licensierade bilderna i Kulturmiljöbild tillgängliggjorda på detta sätt. Nu kan du utforska, använda och utveckla detta bildliga kulturarv. Vad händer med bilderna nu? […]

Läs hela inlägget

Pilottest på gång inom den Digitala Arkeologiska Processen

Publicerat

Inom ramen för Riksantikvarieämbetets program,  DAP, Digital Arkeologisk Process, har nu ett pilottest för registrering av arkeologiska uppdrag påbörjats. Det är i de tre länen Västmanland, Värmland och Östergötland som piloten genomförs. Inför starten har utbildningsdagar anordnats där totalt ett 30-tal personer från länsstyrelser och arkeologiska organisationer/företag utbildats. De har bland annat lärt sig registrera […]

Läs hela inlägget

Om Wiki Loves Monuments 2017

Publicerat

Idag fredag börjar Wiki Loves Monuments! Det är sjunde upplagan i Sverige och tävlingen pågår hela september. I år har vi infört specialpriser för den som fotograferar flest objekt som inte tidigare är fotograferade. Så varför har vi gjort det och vad innebär det? Vårt uppdrag är att bevara kulturarvet, och det innebär inte bara rent […]

Läs hela inlägget

Bilder ger information och kunskap – när de används

Publicerat

Riksantikvarieämbetet har nyligen tillgängliggjort cirka 10 000 bilder av fornminnen och kulturminnesbyggnader. Dessa fotografier ligger nu fria för användning i mediadatabasen Wikimedia Commons. Med en öppen och fri licens är detta kulturarv redo att användas av alla. I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att se till så att kulturarvet används och utvecklas och en viktig del av […]

Läs hela inlägget

Fanor från slaget vid Narva

Publicerat

Tre fanor och en vimpel från slaget vid Narva undersöks ingående när en av Armémuseums textilkonservatorer Johanna Nilsson är gästkollega hos Riksantikvarieämbetet. De ryska troféerna som togs vid slaget vid Narva år 1700 står i fokus i undersökningen, som syftar till att ta reda på hur de bäst kan konserveras. Armémuseum äger världens största samling av […]

Läs hela inlägget

En konferens om teknisk färg – Färgforum 2017

Publicerat

Hur ska man måla historiska objekt när de traditionella färgtyperna inte finns tillgängliga? Hur stor roll har förbehandlingen av metallen inför rostskyddsmålning? Dessa frågor ställdes på Färgforum 2017 som hade temat teknisk färg. Konferensen arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska Järnvägsmuseet, Statens fastighetsverk, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Hantverkslaboratoriet. Riksantikvarieämbetet vill öka och sprida kunskapen kring […]

Läs hela inlägget

Kulturarv – nytt europeiskt samarbete kring lärande och fortbildning

Publicerat

Hur är det ställt med lärande och fortbildning inom kulturarvsområdets traditionella professioner? Hur påverkas traditionella yrken av digitaliseringen?  Vilka nya kompetenser eller helt nya yrken behöver vi i framtiden? Dessa frågor står i centrum när EU-kommissionen samlar representanter från alla medlemsländer i ett gemensamt forum för samarbete. Under två år kommer en grupp att arbeta […]

Läs hela inlägget