Renspår von oben

Publicerat  

Renvallar
QuickBird Products © DigitalGlobe.

Renvallar framträder ofta som svagt ovala ytor av örtvegetation omgivna av rishedar eller fjällbjörkskog. Avvikelsen i vegetationen uppfattas av satellitsensorn och det är därför möjligt att skilja ut renvallarna från omgivningen. De streckade ytorna markerar kända

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i