The Discovery of Calle´s Lump

Publicerat

Recently blogger Martin Rundkvist at Aardvarchaeology asked his readers to write a little something on the nearest archaeological site they´re aware of. Often we don´t realise just how close these sites often are – they´ve integrated themselves seamlessly into our everyday landscape and we don´t classify them as anything special at all. And archaeological sites […]

Läs hela inlägget

Linné i Uppsala

Publicerat

Att Linné i år fyller 300 år torde de flesta känna till. Överallt stöter man på hyllningar till blomsterkungen i form av utställningar, evenemang liksom böcker och artiklar om hans liv och forskning. Och i snart sagt varje stad med lite självaktning söker man efter sin speciella koppling till Linné. Få städer lär emellertid kunna […]

Läs hela inlägget

Idéer som tiden har sprungit förbi

Publicerat

Har du någon gång varit i Karlsborg och sett fästningen? Jag var där för några år sedan och blev fascinerad. Befästningen är gigantisk och byggdes på 1800-talet, när den svenska försvarspolitiken drevs av den fräcka idén om ett så kallat centralförsvar. Om Sverige anfölls skulle den svenska armén låsa in sig i en serie jättefästningar […]

Läs hela inlägget

Nu rivs kyrkan!

Publicerat

Maglarps nya kyrka byggdes 1907-1908 i den Skånska nygotikens slutskede. Den gamla medeltida kyrkan revs inte vilket ofta gjordes under denna tid när det byggdes nytt och under 1960-talet togs frågan om att renovera den gamla kyrkan upp vilket till slut gjordes 1971. Krympande församlingar gjorde att man åter började använda den medeltida kyrkan istället för den […]

Läs hela inlägget

Kulturarvet och det stora frågetecknet

Publicerat

Vi tänker så det knakar i kulturarvssektorn. Aldrig har vi väl varit så självmedvetna om vårt arbete. Det enda som diskuteras på seminarium efter seminarium är: Vad ska vi spara för eftervärlden? Vad styr vad vi sparar? Underförstått: Vad i all sin dar ska nästkommande generationer tänka om oss när de ser vårt arbete? Vi […]

Läs hela inlägget