Tankar kring användargenererat innehåll

Publicerat

Av: opensurceway (CC-by-sa) Allt eftersom de digitala informationsmassorna växer och växer, blir det också svårare för oss att hantera dem. Även om vi på Riksantikvarieämbetet har flera personer som enbart arbetar med att handlägga innehållet i våra databaser, och att förbättra informationen i dem, så är det en nästan oöverstiglig uppgift att ha kontroll över […]

Läs hela inlägget

Workshop i Malmberget & platser på Platsr kring Motala ström..

Publicerat

Foto: russelldavies (CC-by-nc) Workshop i digitalt berättande Just nu förbereder vi en workshop för digitalt berättande i Malmberget, Gällivare. Riksantikvarieämbetet, Kulturskolan Stockholms mediecenter och Malmberget berättargrupper anordnar gemensamt en 2 dagars workshop för digitalt berättande. Kulturskolans mediecenter, under ledning av Simon Strömberg,  anordnar workshops under handledning som har till uppgift att stärka delaktighet och eget […]

Läs hela inlägget

Platsr 2011

Publicerat

Foto: Knterox (CC-by-nc-sa) Nu har vi kommit en bit in på det nya året och det passar lagom att reflektera lite över de senaste månaderna men även blicka framåt under 2011 och den spännande utveckling som ligger framför oss med Platsr. Platsr har rasslat på sedan driftsättningen innan jul, extra skjuts fick vi av de båda […]

Läs hela inlägget

Nodem 2010 – några systemutvecklartankar

Publicerat

Foto: Jonas Bolin Det slog mig just som jag är på väg att lämna Ämbetet, Gotland och landet för välbehövd semester att jag borde rapportera av min resa till Danmark och Nodem 2010. Blev påmind idag om detta så jag präntar ner några snabba rader om resan, konferensen och dess innehåll. Själva resandet gick allt […]

Läs hela inlägget

Platsr – bakgrund, utveckling och användande

Publicerat

–––– Foto: Mykl Roventine (CC-by) När vi började bygga Platsr (2009) ville vi skapa en sajt, en community, där människor kan mötas på webben och berätta om sina egna platser tillsammans med andra. Genom livet skapar vi relationer till platser som vi på något sätt har anknytning till, platser som är viktiga för oss ur olika […]

Läs hela inlägget

Användardeltagande i Kringla – en idé

Publicerat

by  Markus Rödder I år har vi utvecklat Kringla i version 1.0. I o m det har vi utvecklat en söktjänst som är väldigt mycket web 1.0, dvs en utpräglad sändarsajt; användaren surfar in, söker fram material och kan sedan inte göra så  mycket mer. I vissa fall är informationen i våra system bristfälligt beskriven […]

Läs hela inlägget

Hur kommer kulturmiljövården att fungera i Informationssamhället?

Publicerat

by  opensourceway Henrik Summanen hjälper oss på Riksantikvarieämbetet och genomför just nu en sam- och framtidsspaning kring hur, framförallt kulturmiljöinformation kommer att fungera i det nya informationssamhället. Som alla märker är vi mitt inne i en rasande snabb förändring vad gäller informationsteknologin. För 20 år sedan var Internet en fundering i en byrålåda. Idag är […]

Läs hela inlägget

Platsr projekt – slutrapporterat, godkänt och driftsatt!

Publicerat

Foto: Nationaal Archeif, 1931 Då var dagen slutligen här då, dagen då Platsr-projektet godkänns av styrgruppen, officiellt driftsätts som en 1.0 och sålunda övergår i förvaltning..! Det känns skönt att få ett avslut och godkännande på utvecklingsprojektet efter månaders arbete och i synnerhet intensiva veckor nu mot slutet. Godkännandet av Platsr-projektet innebär att utvecklingsperioden är över […]

Läs hela inlägget

Tusen blommor…

Publicerat

by  akaporn Svenska museer behöver stabila register för sin samlingsförvaltning. Det handlar helt enkelt om att hålla ordning på vad de har, och var de har det. Till en början fördes dessa register i stora liggare, senare ofta i kortkataloger. Idag har de flesta åtminstone påbörjat arbetet med att lägga in sina uppgifter i en […]

Läs hela inlägget

Nya horisonter

Publicerat

The New Media Consortium (NMC) i USA samlar hundratals universitet och andra bildningsinstitutioner med intresse för ny media i utbildning och forskning. Varje år samlar NMC expertkommittéer med internationell representation för att diskutera fram vilka tekniska nyheter som kommer att få starkast genomslag de närmaste åren. Processerna har resulterat i en serie Horizon reports som […]

Läs hela inlägget