Så tycker européerna om miljön

Publicerat

EU-barometern har gjort en undersökning om EU-medborgarnas inställning till miljön. Närmare 27 000 personer har fått svara på frågor som rör allt från hur man definierar miljö till vilka miljöhot man är mest oroad över. Undersökningen är intressant både för att den ger perspektiv på de olika livsvillkor som gäller inom Europa men också på […]

Läs hela inlägget

Människorna och gruvsamhällena när marken brister

Publicerat

Riksintressanta fyndigheter för ämnen och material finns under Kiruna och Malmberget. Det anses väga tyngre i den fysiska planeringen än övriga intressen, som kultur- och naturmiljö och rennäring. Men i en klok samhällsplanering tar vi väl hand om alla aspekter så bra som möjligt, och såväl lokala, regionala och nationella intressen? Gruvan i Malmberget. Gruvan […]

Läs hela inlägget

Nytt på sökfronten

Publicerat

Kulturarvssektorn blir allt bättre på att öppna upp för att fler ska kunna söka i samlingarna. Ett par exempel som är värda att ta sig en titt på (om du inte redan varit där) är Murbergets webbplats (Länsmuseet i Västernorrland). En annan ganska ny webbplats är Västernorrlands kulturarvsportal till länets digitala kulturarv. Ett tredje exempel […]

Läs hela inlägget

Över en miljon besök på raa.se

Publicerat

Riksantikvarieämbetets webbplats hade under förra året över en miljon besök! I medeltal rör det sig om cirka 2 750 besök per dag eller 83 000 per månad. Exempel på populära delar av webbplatsen är sidorna om Arkeologi och fornlämningar, besöksmålen – däribland Birka och Glimmingehus, världsarven i Sverige och lediga jobb. Statistiken talar sitt tydliga […]

Läs hela inlägget

Landskapskonventionen – inget hot mot den privata äganderätten

Publicerat

Riksantikvarieämbetets förslag om genomförande av den europeiska landskapskonventionen har väckt flera reaktioner runt om i landet. Många är positiva men vissa är starkt negativa. En fråga som blivit ”het” i debatten är landskapskonventionen och den privata äganderätten. I en debattartikel i tidningarna Land lantbruk, ATL och SLA framför bland annat representanter från LRF Väst och […]

Läs hela inlägget

En konvention för landskap – varför då?

Publicerat

Behövs det verkligen en konvention för landskap? Det tycker i alla fall majoriteten av staterna i Europa. 29 av Europarådets 46 medlemsstater har nämligen redan ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Att ratificera innebär att man förbinder sig att följa konventionens intentioner. Som framgår av kartan nedan har Sverige alltså ännu inte anslutit sig till konventionen. Vi […]

Läs hela inlägget

Tjugotre år och åtta månader

Publicerat

Skadad fasad på Riddarhuset i Stockholm omkring 1985. En svart-vit tagning, utan samband med helheten; den massiva trafiken, stadslandskapet eller människan. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ Antagligen är jag den sista av min sort – en som har haft samma chefsjobb på RAÄ i nästan 24 år. Ändå känns det nästan som igår, den där […]

Läs hela inlägget

Ännu ett Riksantikvarieämbete

Publicerat

Jag jobbar på en urgammal myndighet, Riksantikvarieämbetet. Det finns uppenbarligen någon sorts hållbarhet i verket, som gör att ämbetet lyckats överleva samhällsförändringar, ända sedan stormaktsambitionernas 1600-tal. Någonstans finns väl en koppling till ett mänskligt behov av att fundera kring sin egen och mänsklighetens historia. Och vi vill gärna ha redskap för att kunna utveckla reflektionen […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Övergivna hemsidor i Sverige

Publicerat

Foto: www.fotoakuten.se I dagens kulturdebatt är det immateriella kulturarvet ett rykande hett ämne. Unesco har nyligen tagit fram en konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. Men få människor, även de mest kunniga kulturarbetare, har lite svårt att förstå hur man ska ta vara på ett kulturarv som är flyktigt och som inte går att […]

Läs hela inlägget

Låt de levande gå före de döda

Publicerat

Historikerns dilemma – det är en liten omoral att glömma de döda, men en stor omoral att låta de döda bli en börda för livet och det uppväxande släktet. Norrvange stenbrott, Gotland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ. När Dagens nyheters kulturredaktör Stefan Jonsson bidrar med en föreläsning på Riksantikvarieämbetets höstmöte 2007 så låter det som […]

Läs hela inlägget