Klimat och kulturarv – kan de samspela?

Publicerat

I Oslo, på Nobels fredssenter, samlades torsdagen den 12 november representanter från hela Norden för att diskutera klimatförändringar och kulturarv, både utifrån hot och problem liksom möjligheter och lösningar. Konferensen är en del av det nordiska samarbets projektet ”Effekter vid klimaendringar på kulturminnen och kulturmiljo” Här kommer några av reflektionerna från konferensens talare som utgjordes […]

Läs hela inlägget

A photogenic mound

Publicerat

The Western Mound after excavation. Photo: Henri Osti One of the photos recently presented at Flickr Commons depicts an excavation performed in one of the imposing Uppsala Mounds called the Western Mound. The photo was taken by Henri Osti who emigrated from Germany to Sweden were he opened a photographer’s studio in Uppsala. As a […]

Läs hela inlägget

Gåtan kring Ardre ödekyrka

Publicerat

Ardre ödekyrka (?) avtecknad av Lars Cedergren 1816-1830. Jag berättade i ett tidigare inlägg om två bildsamlingar ur arkivet med akvarellerade teckningar av J. W. Gerss och Lars Cedergren, som nu är digitaliserade och finns att titta på i Kulturmiljöbild. Gerss och Cedergren dokumenterade bland annat kyrkoruinerna i Visby och några andra ödekyrkor på Gotland […]

Läs hela inlägget

Älgjakt förr och nu

Publicerat

Hällmålningar vid Flatruet i Härjedalen.  Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ Årets älgjakt pågår för fullt ute i landet. Men inget är nytt under solen – också på stenåldern var det populärt att jaga älg (kanske mer av överlevnadsskäl, men ändå…). Dagens jaktlag använder sig av moderna hjälpmedel som mobiltelefoner och GPS medan stenåldersjägarna gjorde vackert […]

Läs hela inlägget

Myteristerna utanför Öckerö

Publicerat

I de lugnaste badvatten… kikade efter i Fornsök om det finns något kul i vattnen runt sommarstugan på Öckerö. Bingo! På bottnen utanför Öckerö vilar vraket efter det danska fartyget Havmanden. Så här gick det till: Hösten 1682 var Havmanden på väg mot den danska kolonin St. Thomas med straffångar till sockerplantagerna. Missnöjet grodde ombord. […]

Läs hela inlägget

På gång i Kulturmiljöbild – Gerss och Cedergren

Publicerat

Två spännande samlingar ur arkivets handteckningssamling är under arbete för att tillgängliggöras i Kulturmiljöbild. Det rör sig om drygt 100 akvareller och ritningar som visar de medeltida ruinerna i Visby och några andra socknar på Gotland. Arkitekten Jacob Wilhelm Gerss dokumenterade 1807 de medeltida ruinerna i Visby på uppdrag av Överintendentsämbetet (motsvaras idag av Statens […]

Läs hela inlägget

Nya funktioner i Fornsök

Publicerat

Som jag skrev här så har vi haft ett mindre utvecklingsprojekt för Fornsök under juni och juli. Det gäller några förändringar och nya funktioner (lades ut 11 juli). Nu kan resultatet av en sökning visas i mer småskaliga kartor än tidigare. Förut var maximal skala 1:75 000, nu kan man se sina träffar i vilken skala […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Att hitta en hällmålning

Publicerat

Närbild på målning och tolkning. Foto: Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Att hitta en hällmålning är inte alla förunnat. Åtminstone inte om man arbetar med hällbildsinventering i Västsverige. Ändå var det detta som jag fick tillfälle att uppleva en dag i början av maj, då en tidigare okänd hällmålning i Lyse sn, Bohuslän inventerades. […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Historia på plats – en utflyktsguide till Västra Götalands historia

Publicerat

Den yngre generationen på upptäcktsfärd på Hols gärde (Hol 7:1). Foto: Henrik Zedig. Hur får vi de människor som permanent eller tillfälligt vistas i länet (Västra Götalands län) att bruka det gemensamma kulturarvet? Det frågade vi på Kulturmiljöenheten oss i samband med ett enhetsmöte hösten 2005. Upprinnelsen var en artikel i en morgontidning som handlade […]

Läs hela inlägget

Allt är inte runstenar…

Publicerat

Foto: Marcin Chady (något beskuren) Allt i Fornsök är inte vrak, gravfält och runstenar. När inventerarna har varit ute har de ibland registrerat andra lämningar som kanske inte är det man tänker på när man tänker forn- och kulturlämningar men som är intressanta ändå. Här är en av mina favoriter: Bombkrater (Bäckebo 93:1) Kratern återfinns […]

Läs hela inlägget