Fornlämningar på bild

Publicerat

Engelska kanalen (Edefors 24:3) i Edefors socken (Boden kommun) i Norrbotten. Foto: John-Eric Gustafsson, 1992 Har du någon gång vid sökning i Fornsök velat se en bild på sökt fornlämning? Under 2008 och följande år görs en satsning för att öka antalet bilder på lämningar i FMIS (Fornminnesinformationssystem) och Kulturmiljöbild (KMB). För att öka antalet […]

Läs hela inlägget

Skogens kulturarv II

Publicerat

Nu går det att besöka Skogens kulturarv på Kunskap direkts webbplats. Jag gillar speciellt de små filmerna under ”Kulturmiljöer”. Den finns f ö att besälla på DVD. :)

Skogforsk lanserar ny webbtjänst om skogens kulturarv

Publicerat

Morgondimma i Värmland (klicka på bilden för att se den i större format). Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ Jag har sedan i september representerat RAÄ i en referensgrupp för en ny webbtjänst, Skogens kulturarv, som främst riktar sig till skogsägare men även till andra intresserade. Projektet har drivits av Skogforsk i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och […]

Läs hela inlägget

1800-talshemsidor om kulturminnesvård

Publicerat

Hur kommunicerar vi med omvärlden för att åstadkomma en fungerande kulturminnesvård? Frågan är gammal och på RAÄ arbetar man för fullt med att vidareutveckla den egna hemsidans interaktiva sökmöjligheter. Men vilka kanaler valde man då förr i tiden? För ett antal inlägg sedan berättade Malin Blomqvist om ett fynd i form av en almanacka från […]

Läs hela inlägget

Vad gör RAÄ med runstenarna?

Publicerat

Runstenen Sö 192 i Strängnäs. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ. Förra året riktades skarp kritik mot hur Riksantikvarieämbetet arbetar med Sveriges runstenar. Jag tänkte berätta lite om vad som bland annat görs. Runstenar har länge fångat vårt intresse, de är dels förstahandskällor som på flera sätt visar hur människorna tänkte och levde för tusen år sedan, […]

Läs hela inlägget

Kolmilorna lever kvar på bild

Publicerat

Jag letar bilder som ska illustrera olika forn- och kulturlämningstyper och ibland stöter man på guldkorn i bilddatabasen Kulturmiljöbild. Databasen innehåller bilder som sträcker sig över hundra år och innehåller mycket sevärt. I lämningstypen kolningsanläggning ingår lämningar efter anläggningar där man tillverkat träkol. Det kan röra sig om lämningar efter kolmilor men även kolningsgropar och […]

Läs hela inlägget

Fornlämningar runt knuten: Skålgropar i massor

Publicerat

Skålgropsstenen i Akalla. Foto: Johan Carlström Ofta kan skålgropar (även kallade älvkvarnar) vara svåra att upptäcka, speciellt när de inte är imålade med rödfärg. De förekommer ofta i samband med andra hällristningar, företrädesvis från bronsålder, men med tanke på dess enkla form så kan de vara svåra att datera. Det finns t ex skålgropar på […]

Läs hela inlägget

Informationsspridning anno 1835

Publicerat

Jag bedrev lite bokhyllearkeologi en dag (städade i hyllorna) och då kom det fram några gamla almanackor. Riktigt gamla almanackor! För ett antal år sedan hittade jag en låda med almanackor på en loppis. Det var små fickalmanackor, 9×10 cm stora, utgivna av Kungliga Vetenskapsakademin. I en del fanns det noteringar och teckningar. Jag kunde […]

Läs hela inlägget

Fornlämningar runt knuten: Akalla

Publicerat

Rund stensättning. Foto: Johan Carlström Jag tänkte fortsätta på mitt Akallatema och skriva om en fornlämning i min närhet. För nästan två år sedan promenerade jag periodvis i en skogsdunge bakom huset. Döm om min förvåning när jag en dag nästa snubblade över ett gravfält, troligtvis från yngre järnålder, mitt i denna skogsplätt mitt emellan […]

Läs hela inlägget

Under ytan

Publicerat

Använder du FMIS? I så fall, visste du att vraket efter örlogsfartyget Riksäpplet som sjönk 1676 utanför Dalarö sprängdes 1921 för att man skulle kunna fiska svartek? Nej, antagligen inte då Fornminnesregistret och FMIS omfattar väldigt lite uppgifter om fornlämningar under vatten. Nu håller det på att ändras! I framtiden kommer du att kunna söka […]

Läs hela inlägget