Hur kan man hjälpa till att bevara våra runstenar?

Publicerat

Foto: Helen Simonsson 2014, CC-BY. Enligt Kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön av alla. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet får göra de åtgärder som behövs för att vårda fornlämningarna – men alla kan bidra till bevarandearbetet. Av Sveriges kända runinskrifter är det cirka 1500 runstenar, block eller hällar som befinner sig utomhus i landskapet. Hos Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning i […]

Läs hela inlägget

Standardiseringsmöte i Paris

Publicerat

I början på veckan, den 30 juni till den 1 juli, hölls det nittonde mötet för WG2, det vill säga arbetsgrupp två inom Technical Committee 346 som ingår i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Denna grupp är inriktad på att ta fram standards för oorganiska material inom kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet har tagit aktiv del i arbetet inom denna […]

Läs hela inlägget

Gifter i museisamlingar

Publicerat

I förra veckan arrangerade Riksantikvarieämbetet i samarbete med Nordiska museet och Medicinhistoriska museet i Göteborg ett seminarium om gifter i museisamlingar. Under dagen kunde vi konstatera att det finns en stor variationsrikedom av giftiga eller i alla fall ohälsosamma, brandfarliga, explosiva och allmänt otrevliga ämnen i samlingarna. Det finns bekämpningsmedel i textilier och naturhistoriska föremål, […]

Läs hela inlägget

Varför växer det på run- eller gravstenar?

Publicerat

 Foto: Helen Simonsson (CC-BY) Om du ser en run- eller gravsten som är täckt med lav så visar det att stenen står i en miljö med frisk luft. På landet täcks mer eller mindre alla stenytor som kan nås av regn och väta, av lav. Många lavsorter är känsliga för höga halter av svaveldioxid och […]

Läs hela inlägget

Spectrum på svenska

Publicerat

Hur vet museipersonalen att det arbete de gör med föremål och samlingar hänger ihop, att man inte missar något viktigt samt att det görs effektivt? Jo genom att i de rutiner som ingår i samlingsförvaltning som lånehanteringen, vården, transporter, gallring och de lagliga spörsmålen använda sig av den internationella standarden Spectrum. Riksantikvarieämbetet kommer att under […]

Läs hela inlägget

Samlingsforum 2013

Publicerat

För fjärde året i rad samlades museifolk för att diskutera samlingsfrågor på Samlingsforum den 21-22 november. I år var arrangemanget ett samarbete med Värmlands Museum och Riksförbundet Sveriges Museer och vi var drygt 130 deltagare som hade nöjet att få tillbringa två intensiva och inspirerande dagar på Värmlands Museum i Karlstad. Årets tema var God […]

Läs hela inlägget

“Conservation Science Helps“

Publicerat

ICCROM Forum oktober 2013, Foto: Gunilla Lagnesjö

ICCROM Forum oktober 2013, Foto: Gunilla Lagnesjö

… var ett av de budskap som lyftes fram vid en internationell tankesmedja som hölls i mitten av oktober i Rom. Sextio personer som på olika sätt arbetar med kulturarvsfrågor hade samlats för att diskutera nyttan av tätare samverkan mellan naturvetenskap, teknik och kulturvård. De representerade mer än tjugofem länder och samtliga kontinenter var representerade. […]

Läs hela inlägget

Forum on Conservation Science 2013

Publicerat

För 50 år sedan när Regalskeppet Vasa steg upp ur vattnet inleddes en febril verksamhet med att förbereda henne för ett långt liv i torrdocka. En viktig del var att utveckla metoder för att bevara det nedbrutna träet i skrovet. Kemister, tekniker, timmermän och konservatorer samlades för att tillsammans ge sig i kast med problemlösning. […]

Läs hela inlägget

Konserveringsvetenskap på YouTube

Publicerat

För att inspirera, visa på verksamheten och beskriva tekniker inom konserveringsvetenskap har vi lagt upp några korta videoklipp på vår kanal på You Tube  Där har vi försökt att, på ett enkelt sätt, beskriva ganska komplicerade metoder och instrument. Att hålla formatet kort men ändå beskrivande är en utmaning. Tanken är att de korta videoklippen […]

Läs hela inlägget

Hej plast!

Publicerat

I  förra veckan samlades 130 deltagare från museer över hela landet på Samlingsforum på Nordiska museet. Temat var plast i museisamlingar. Samlingsforum är ett nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med samlingar. En gång per år arrangeras ett seminarium för utbyte av erfarenheter och diskussion av ett aktuellt tema. I år var arrangemanget […]

Läs hela inlägget