K-podd 18: Den byggda miljöns kulturvärden

Publicerat

På Plattformsdagarna i Malmö nu i veckan deltog Riksantikvarieämbetet i ett dialogmöte och inför den programpunkten bjöd vi in Kristin Lindgren och Lena Olsson, båda från kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, för att berätta mer om hur Attefallshus och takkupor påverkar den byggda miljöns kulturvärden. De håller just nu på att undersöka hur det ökade bostadsbyggandet och de förändringar som […]

Läs hela inlägget

K-podd 17: 1666: Placat och Påbudh – Europas första fornminnesförordning

Publicerat

Sverige var bland de första i Europa med en fornminnesförordning. Den 28 november 1666 undertecknades Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter. Det var dåvarande riksantikvarien Johan Hadorph som drev fram innehållet i det åttasidiga lilla pappershäftet som det finns ett exemplar av i Riksantikvarieämbetets arkiv. Ola W Jensen och Leif Gren, medarbetare på Riksantikvarieämbetet, har full koll […]

Läs hela inlägget

K-podd 16: Ordning och reda – om samlingsförvaltning

Publicerat

I offentligheten har en stormig museidebatt pågått i flera veckor. I K-podd hakar vi på i vår egen takt och lodar oss ner på djupet för att ställa de verkligt viktiga frågorna: Hur många föremål krävs för att något ska räknas som en samling? Och vad riskerar att hända med en samling som aldrig gallras? […]

Läs hela inlägget

K-podd 15: Om tjänsten Platsminnen – Historiska bilder inom demensvården

Publicerat

Platsminnen är en tjänst, en app, som visar gamla bilder och berättelser och som primärt är framtagen för att hjälpa demenssjuka. Tjänsten hämtar information från bland annat Platsr och K-samsök och är utformad för att man lätt ska kunna hitta bilder på ett visst tema, eller från en viss plats. Inspelningsteamet åkte ut till äldreboendet Hattstugan […]

Läs hela inlägget

K-podd 14 SPECIAL: Vad är kulturarv? Hallandsresan 2 med Kulturarv Halland

Publicerat

”Ibland kan det göra ont att göra ett urval” / Caroline Pamucina. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen ”Kulturarv Halland”: lektor i historia Högskolan i Halmstad Jens Lehrbom, museichef Garnisons och luftvärnsmuseet i Halmstad Caroline […]

Läs hela inlägget

K-podd 13 SPECIAL: Vad är kulturarv? Hallandsresan 1 med Kulturarv Halland

Publicerat

”Vad kulturarv är, är i ständig förhandling i samhället” / Curry Heiman. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen ”Kulturarv Halland”: Länsmuseichef Curry Heiman, länsarkivarie Anna-Lena Nilsson, länsantikvarie Hans Bergfast, kulturmiljöchef Erik Rosengren och tf VD […]

Läs hela inlägget

K-podd 12 SPECIAL: Vad är kulturarv? Samtal mellan Qaisar Mahmood, Antje Jackelén, Calle Nathansson, Kicki Scheller och Karin Altenberg

Publicerat

”Vi blir farliga individer om vi inte har en förståelse för vad vi varit med om historiskt.” / Calle Nathanson. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. Under Almedalsveckan såg vi till att samla ärkebiskop Antje Jackelén, VDn för Folkets Hus och Parker […]

Läs hela inlägget

K-podd 11 SPECIAL: Vad är kulturarv? samtal med statssekreterare Per Olsson Fridh

Publicerat

”För mig är kulturarvet lika mycket kikaren som det är backspegeln.” / Per Olsson Fridh. I K-podd SPECIAL ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt samtalar vi med statssekreteraren på Kulturdepartementet Per Ohlsson Fridh. Mot slutet av året ska kulturdepartementet lämna in en […]

Läs hela inlägget

K-podd 10: Framtidsspaning – Vision för kulturmiljö 2030

Publicerat

Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Så lyder den vision för kulturmiljöarbetet 2030 som Riksantikvarieämbetet har tagit fram på uppdrag av kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet har inte varit ensamma om att arbeta fram visionen, uppdraget genomfördes i nära samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda […]

Läs hela inlägget

K-podd 09: Forskning och utveckling inom kulturarvsområdet

Publicerat

Forskning och utveckling, FoU som det förkortas, är något som flera myndigheter har i uppdrag att stödja. På Riksantikvarieämbetet arbetar vi med att finansiera forskningsprojekt inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet och nyligen presenterades det program som gäller för FoU-anslaget under 2017-2021. På plats på Storgatan i Stockholm var Karin Arvastson, FoU-samordnare, tillsammans med Anders Kaliff och […]

Läs hela inlägget