K-podd 26: Pappren i ordning – om utförseltillstånd för kulturföremål

Publicerat

Får man skicka mormors gamla moraklocka till släktingarna i USA utan tillstånd? Har du ropat in en tavla, en bok eller en fin gammal byrå på auktion? Ska du flytta utomlands och vill ta med dina fynd – eller funderar du på att sälja dem vidare i ett annat land?  Vad gäller för utförsel av kulturföremål, som […]

Läs hela inlägget

K-podd 25: Håller kulturarvet på att töa bort? – om kulturarv i klimatförändringarnas tid

Publicerat

I det här avsnittet av K-podd får du träffa Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, och Therese Sonehag från Riksantikvarieämbetet i ett samtal om hur klimatförändringarna ökar påfrestningarna på det fysiska kulturarvet. Här pratas det Venedig, klimatångest och anpassning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i ett och samma andetag. Bästa botemedlet mot klimatångest visar […]

Läs hela inlägget

K-podd 24: Räkna med kulturarvet – om kulturarvets ekonomiska värde

Publicerat

Petter Frizén och Nikos Tsakiridis gästar K-podds tjugofjärde avsnitt för att diskutera huruvida man kan sätta ett värde på kulturarvet och kulturmiljön. I det här avsnittet är vi mest inne på det ekonomiska värdet som till exempel kulturarvets betydelse för besöksnäringen och för attraktionskraften hos en plats.  Rapporten riktar sig egentligen till alla som arbetar med kulturmiljö på […]

Läs hela inlägget

K-podd 23: Bland gravrösen och ostmackor – om fornminnesinventering

Publicerat

I avsnitt 23 av K-podd berättar två arkeologer, Rikard Sohlenius och Peter Norman, om bakgrunden till Sveriges närmast världsunika nationella fornminnesregister, om varför fornlämningsbegreppet efterhand kommit att omfatta mer än gravmonument, runstenar och ruiner, vad som först på 80-talet kom att klassas som fornlämning, samt ungefär hur många ostsmörgåsar som går åt under en inventeringssäsong. De […]

Läs hela inlägget

K-podd 22: Museidialogen – vad behöver museerna?

Publicerat

Riksantikvarieämbetet och Sveriges Museer hade mycket att prata om i Visby i förra veckan. I centrum för samtalet stod såklart det nya uppdrag som museimyndighet som Riksantikvarieämbetet föreslås få inom kort.  Det blev ett bra och långt samtal om rollfördelning, samarbeten och den fortsatta dialogen. Ett längre referat av det mötet finns på raa.se/museidialogen. Men […]

Läs hela inlägget

K-podd 21: Orent mjöl i påsen – om illegal handel med kulturföremål

Publicerat

Stora delar av kulturarvet från Syrien och Irak är på väg att förskingras då plundrare, via skuggiga stigar, skickar ut föremål på den internationella marknaden. I K-podd avsnitt 21 får du möta Eva Myrdal från Världskulturmuseerna och Magnus Olofsson från Riksantikvarieämbetet i ett samtal om illegal handel med kulturföremål. Frågan om har blivit aktuell i […]

Läs hela inlägget

K-podd 20: En upptäcktsresa i konstens inre – Röntgningen av Monogram och Röhsskas buddhor

Publicerat

Riksantikvarieämbetet får då och då frågan om att hjälpa museerna med att undersöka deras föremål med olika röntgentekniker. Vid kulturvårdslabbet i Visby finns en mobil styrka som står redo att rycka ut i kunskapens tjänst. Som regel med hjälp av gästkollegor som knyts till undersökningarna.   I K-podd-avsnitt nummer 20 får du återigen bekanta dig […]

Läs hela inlägget

K-podd 19: Gruvliga kulturmiljöer och besöksnäring – exemplet Bergslagen

Publicerat

Kan en nedläggningsdrabbad industribygd resa sig ur askan och med hjälp av platsens historia få nytt liv som attraktivt besöksmål? Vad krävs i så fall för att göra en sådan resa? K-podd inleder 2017 med ett samtal om industrihistoriska miljöer och besöksnäring i allmänhet och Bergslagen i synnerhet. I samtalet deltar Lena Johansson projektledare för […]

Läs hela inlägget

K-podd 18: Den byggda miljöns kulturvärden

Publicerat

På Plattformsdagarna i Malmö nu i veckan deltog Riksantikvarieämbetet i ett dialogmöte och inför den programpunkten bjöd vi in Kristin Lindgren och Lena Olsson, båda från kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, för att berätta mer om hur Attefallshus och takkupor påverkar den byggda miljöns kulturvärden. De håller just nu på att undersöka hur det ökade bostadsbyggandet och de förändringar som […]

Läs hela inlägget

K-podd 17: 1666: Placat och Påbudh – Europas första fornminnesförordning

Publicerat

Sverige var bland de första i Europa med en fornminnesförordning. Den 28 november 1666 undertecknades Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter. Det var dåvarande riksantikvarien Johan Hadorph som drev fram innehållet i det åttasidiga lilla pappershäftet som det finns ett exemplar av i Riksantikvarieämbetets arkiv. Ola W Jensen och Leif Gren, medarbetare på Riksantikvarieämbetet, har full koll […]

Läs hela inlägget