Uppdatering av Kringla

Publicerat

Under hösten har vi jobbat vidare med att utveckla Kringla. Följande funktioner har lagts till: En inloggad användare kan lägga in länkar till Europeana (exempel). Till detta använder vi Europeanas API. Scrolla ner för att se länken/länkarna. En inloggad användare kan lägga in länkar till Libris (exempel). Till detta använder vi Libris API. Scrolla ner för […]

Läs hela inlägget

Platsr ny version – hur är läget nu?

Publicerat

 Foto: Riksantikvarieämbetet, CC-by Platsr uppdaterades med en ny version i början av september. En lång utvecklingsperiod var äntligen över. Både fram- och baksida har gjorts om på sajten, det vill säga både ny databas och nytt ramverk samt många förändringar på utsidan i designen. Efter driftsättningen var Platsr skakigt och gick ned mer än […]

Läs hela inlägget

Reflektioner från Nordic APIs

Publicerat

K-samsök och Platsr innehåller mycket intressant kulturarv som vi vill att fler ska ta del av och bygga vidare på. Därför deltog jag för någon vecka sedan i konferensen Nordic APIs för att få fler idéer kring hur vi bättre ska nå utvecklare och andra som kan använda innehållet. En röd tråd i flera av […]

Läs hela inlägget

Så använder du K-samsök för att skapa en faktaruta i Wikipedia

Publicerat

I september genomförs tävlingen Wiki Loves Monuments för tredje gången. Tävlingen går ut på att fota fornlämningar, historiska byggnader och fartyg, ladda upp dem på Wikimedia Commons och koppla dem till beskrivningen i Fornsök, Bebyggelseregistret och på Sjöhistoriska. Dessa bilder kan sedan användas för att förhöja innehållet i artiklar i Wikipedia. Inom ramen för vårt Wikipedia-projekt 2012 utvecklades ett verktyg för att, […]

Läs hela inlägget

Hack ‘n’ Slash

Publicerat

Under två dygn 20-22 maj fylldes Riksantikvarieämbetets hörsal i Visby av systemutvecklare, användarupplevelseexperter, och verksamhetsutvecklare. De kom från Kungliga biblioteket i Stockholm, SEAD miljöarkeologisk databasen och HumLab i Umeå, och från Riksantikvarieämbetets egna personal. Orsaken till att de samlades hos oss i Visby var, att de skulle delta i ett hackathon – ArkHacket – med syftet […]

Läs hela inlägget

Sex år med K-blogg

Publicerat

  Birthday cake av TheBazile. Licens: cc-by-nc-sa Innan första steget För sex år sedan startade Riksantikvarieämbetets sin blogg K-blogg. Idag har varje institution med självaktning någon sorts verksamhet på social medier. Men år 2006 – när vi började arbetet med sociala medier på Riksantikvarieämbetet – var det långt ifrån givet. År 2006/2007 fanns i stort […]

Läs hela inlägget

Kulturarvsinformation för alla?

Publicerat

Projektet “Kulturarv för alla 2011-2016“ har startats för att göra tillgänglighetsperspektivet bättre integrerat både i Riksantikvarieämbetets egen verksamhet och hos andra offentliga institutioner inom kulturmiljöområdet. Det är kopplat till regeringsuppdraget att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet. En del av arbetet handlar om att göra informationen om kulturarv mer tillgänglig för […]

Läs hela inlägget

Flickr Commons – 5 years celebration!

Publicerat

Celebrations, Flatekval, 1898. A popular image from Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane on Flickr Commons. Photo: unknown Five years ago, on the 16th of January, 2008 The Commons was launched as a part of  Flickr, the international website for photo sharing with millions of viewers and users. The initiator of The Commons was the Library […]

Läs hela inlägget

Nytt om Platsr utveckling 2012

Publicerat

Foto: American Cyanamid, George Eastman House, Flickr Commons Under hösten har det jobbats på för fullt med Platsrs utveckling. Databasen och ramverket är utbytt, ny design på bland annat startsidan, hur man skapar en plats och samling – ny design och funktion i allmänhet när det gäller att redigera och ladda upp bilder och annat […]

Läs hela inlägget

Nu har vi kopplat ihop Kringla och Wikipedia

Publicerat

Såhär visas Wikimedia-bilder i Kringla. Bilderna är från Wikimedia Commons, texten från Bebyggelseregistret. Inom ramen för Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt så har vi utvecklat bättre kopplingar mellan Kringla och Wikipedia och Wikimedia Commons. Dessa funktioner driftsattes igår: En inloggad användare kan lägga in länkar till artiklar i Wikipedia och media i Wikimedia Commons som sedan visas i […]

Läs hela inlägget