Gratis Sverigekartor

Publicerat

Tänkte bara snabbt tipsa vår K-bloggsläsare att Metria under sommaren har en kampanj som gör att man gratis kan ladda ner digitala kartor. Kartorna kan du använda i din handdator. Varför inte i kombination med GPS och fornlämningsdata?

Grävdagböcker från Norrland i bloggform

Publicerat

Norrbottens museum gräver vid Haparandabanan och vid Aitikgruvan i Gällivare denna sommar och har tagit det föredömliga initiativet att göra sina grävdagböcker tillgängliga i bloggform. Förhoppningsvis kommer det att dyka upp blogginlägg under hela resans gång. Bloggformatet gör att vi som läser kommer få en möjlighet att kommentera och diskutera det som rapporteras. Jag tycker […]

Läs hela inlägget

Länsstyrelsen upphäver k-märkning

Publicerat

Länsstyrelsen i Stockholm har idag 14 juni 2007 hävt byggnadsminnesförklaringen av fd Generalstabens stalletablissement. Riksantikvarieämbetet som i ett tidigare yttrande till länsstyrelsen sagt att byggnadsminnet bör vara kvar, har nu tre veckor på sig att överklaga länsstyrelsens beslut. Akademiska hus AB lämnade i december 2006 in en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om att […]

Läs hela inlägget

Idéer som tiden har sprungit förbi

Publicerat

Har du någon gång varit i Karlsborg och sett fästningen? Jag var där för några år sedan och blev fascinerad. Befästningen är gigantisk och byggdes på 1800-talet, när den svenska försvarspolitiken drevs av den fräcka idén om ett så kallat centralförsvar. Om Sverige anfölls skulle den svenska armén låsa in sig i en serie jättefästningar […]

Läs hela inlägget

Inte bara ruiner

Publicerat

Första helgen i juni åkte jag och ett 40-tal kollegor (en del med familjer) till Gotland för att få information om bostäder, skolor, kultur och arbetsmarknad (den andra resan av två, läs om den första här). Allt som en del i underlaget för våra beslut ifall vi vill följa med när halva Riksantikvarieämbetet flyttar till […]

Läs hela inlägget

Utskärgård

Publicerat

Sommaren närmar sig och jag tänkte slå ett slag för Stockholms utskärgård och det maritima kulturarvet. Foto: Malin Blomqvist Nästan längst ut i Stockholms skärgård ligger Nassa skärgård. Sedan kommer Svenska Högarna och Skarvs skärgård och sedan ingenting förrän man når Finland. Kala klippor och låga enar men här och där lite mer växtlighet. Nassa […]

Läs hela inlägget

Nu rivs kyrkan!

Publicerat

Maglarps nya kyrka byggdes 1907-1908 i den Skånska nygotikens slutskede. Den gamla medeltida kyrkan revs inte vilket ofta gjordes under denna tid när det byggdes nytt och under 1960-talet togs frågan om att renovera den gamla kyrkan upp vilket till slut gjordes 1971. Krympande församlingar gjorde att man åter började använda den medeltida kyrkan istället för den […]

Läs hela inlägget

”Nya” hällmålningar

Publicerat

Hällmålningar tillhör de mer sällsynta fornlämningarna men då och då hittas nya. Det finns bara knappt 60 st kända i landet, spridda från Göteborg till Skellefteå men flest norr om Sveg. Den senaste, Hede 301, hittades den 27 maj och finns redan att beskåda i Fornsök. Älgar tillhör de vanligaste motiven men det finns även […]

Läs hela inlägget

Övergivna platser… i bokform

Publicerat

Jan Jörnmark, som föreläste på RAÄ:s höstemöte 2006, har samlat en del av bilderna från sin hemsida, Övergivna platser, slängt in en del nytagna bilder och gett ut dem i bokform på förlaget Historiska media. Denna urban exploration-farfar (hans egna ord) är docent i ekonomisk historia vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och har tagit […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Sensationella upptäckter vid Ölands största fornborg

Publicerat

Gråborg är Ölands största forntida borg och ägs av Kungliga Vitterhetsakademin. För att ta reda på mera om fornborgen har vi nyligen tillsammans med Saga Geofysik undersökt den med magnetometer. Med den nya tekniken är det möjligt att se strukturer under marknivå och det möjliggjorde en sensationell upptäckt. På bilderna ser vi tydligt en cirkelformad […]

Läs hela inlägget