Publicerat

Glimmingehus en solig höstdag. I förgrunden syns en surfpatta med appens startsida.

Foto: Viktor Lindbäck CC BY

Arbetet med att skapa en ny digital guide för Glimmingehus som påbörjades under våren (läs mer om projektets bakgrund, början och syfte i artikel från maj 2022) har nu resulterat i en färdig app, som genom surfplattor till utlåning finns tillgänglig för besökarna vid Glimmingehus sedan måndagen den 31 oktober.

Genom appen kan besökarna genom tal, text, bild och 3D-visualiseringar upptäcka de lager av information som bildar borgens drygt 500-åriga historia. Appen integrerar traditionella audioguider och muntligt berättande med 3D-visualiseringar och annoterade detaljer i byggnaden. Förutom på svenska, finns informationen också tillgänglig på engelska, tyska, danska, teckenspråk och via syntolkning. Det finns även en barnanpassad version, där katten Jönsson (numera spök-katten Jönsson) berättar om livet i 1500-talets Glimmingehus utifrån sitt perspektiv. Appen skapar, vilket dess huvudsyfte varit alltsedan starten, en ökad tillgänglighet för fler genom att många olika informationsbärare samlas i en och samma interaktiva applikation. Arbetet med utvecklingen av appen har varit en lärandeprocess för alla oss som arbetat i projektet, och lärdomarna från projektet (liksom från den kommande praktiska användningen genom besökarna) kommer vi fortsätta att sprida vidare genom de kanaler och mötesplatser vi har tillgång till.

En stenskulptur på Glimmingehus, föreställande en skäggig, naken vilman som håller i en träklubba och en hare. I förgrunden syns surfplattan med appen.
Den mystiske Vildmannen träder fram – genom audioguide, text, teckenspråk och syntolkning. Foto: Viktor Lindbäck CC BY

Så är det alltid i projekt, och projektet Glimmingehus är inget undantag; att allting tar längre tid och kostar mer än vad man från början räknat med. De mest tids- och resurskrävande delarna av projektet, som kommit att överskrida den ursprungliga planen, har alla berört kommunikation med externa utförare. Det tar helt enkelt tid att kommunicera önskemål om historiska gestaltningar till externa utförare; oavsett om det handlar om ljudet från klirrande danska medeltida mynt och armborstskott eller digital rekonstruktion av numera förlorade innerväggar och bordsdukningar. I utvecklingen av Glimmingeguiden är det framför allt önskemål kring ljud och ljudillustrationer som tagit tid att kommunicera och arbeta fram tillsammans med externa utförare. Historiskt återskapande är en genre för sig, som sällan matchar mot moderna generiska ljudillustrationer. Motsvarande problematik uppstår när färdiga ”medeltida” 3D-modeller av föremål och möbler skall användas som illustrationer i autentiska medeltida miljöer som är tydligt avgränsade i tid och geografi.

Stora salen på Glimmingehus. I appen syns en digital rekonstruktion av en idag förlorad innervägg.
Stora salen på Glimmingehus. I appen syns en digital rekonstruktion av en idag förlorad innervägg. Foto: Viktor Lindbäck CC BY

Användarupplevelsen är viktig; om inte navigationen flyter problemfritt och informationen är lättillgänglig blir den digitala guiden oanvändbar för besökaren. Utan sina berättelser är den medeltida borgen död, och det är Glimmingehus egna guider som skrivit manus till och läst in de svenska versionerna av de audioguider som ingår i appen. Översättning, syntolkning och teckenspråkstolkning har gjorts externt, liksom inspelning/inläsning av guider på andra språk än svenska. Teknikutvecklingen har genomförts av Spree. Den digitala guiden; i grunden en Unity-app, har byggts för att vara flexibel och via ett lättillgängligt CMS fortlöpande kunna förändras och kompletteras för att kunna möta nya behov och förmedla ny kunskap. Precis som själva 3D-modellen  har också appens källkod öppen licens, och kommer tillsammans med allt övrigt innehåll i appen att göras fritt tillgänglig för alla som vill använda den som bas för egna projekt.

En slutsats vi drar av projektet, och som vi drog redan efter att ha fyllt det första minneskortet i drönarkameran hösten 2017, är att all digitalisering är tids- och resurskrävande. Även om tekniker som fotogrammetri ofta beskrivs som ”lätta att komma igång med”, så är det inte i praktiken så; åtminstone inte om resultatet skall bli praktiskt användbart, med en acceptabel kvalitet och med realistiska tids- och arbetsinsatser. Museer och besöksmål är bäst på att vara museer och besöksmål, och att förmedla sina fackkunskaper. Teknikutveckling är det däremot bättre att anlita professionella externa utförare till, än att ägna orimligt mycket tid och misslyckade experiment åt att själv försöka åstadkomma.

Att arbeta med öppna, utvecklings- och skalbara lösningar bör vara en självklarhet vid all digital dokumentation och utveckling. Ett beprövat råd till alla som i någon form arbetar med digitalisering/digitisering och digitala gestaltningar är att se det digitala materialet som ett råmaterial, och planera för användning, återanvändning, modifikation och utveckling under lång tid framöver. Då blir också framställningskostnaderna försvarbara.

Guideappen i dess nuvarande form är resultatet av en utvecklingsprocess som startade med de första fotograferingarna inför framställningen av en 3D-modell av Glimmingehus i november 2017. Appen har gradvis och organiskt vuxit fram i samband med att nya behov uppstått, och nya möjligheter identifierats.  De senaste 2 åren, då fysiska aktiviteter och besök på plats i borgen inte varit möjliga, har 3D-modellen fått stor betydelse och en omfattande användning som vi 2017 inte kunnat ana. På samma sätt kommer appen även i framtiden att fortsätta utvecklas, och nästa steg i denna utveckling blir troligen att göra den digitala guiden tillgänglig på webben, samt nedladdningsbar till besökarnas egna enheter. Fler språk, och fler digitala rekonstruktioner av borgens olika utseenden och funktioner genom århundradena är också troliga framtida utvecklingsområden.

Surfplattor på laddning
Surfplattor med Glimmingehus digitala guider på laddning – färdiga att lånas ut till besökare. Foto: Viktor Lindbäck CC BY