Besök en arkeologisk undersökning

Publicerat

Det är vår i luften och en ny säsong har precis startat för landets fältarkeologer. Runt om i landet pågår arkeologiska undersökningar av olika slag. Många av dessa är möjliga att besöka för att få en visning av platsen och resultaten.  Men hur skall man veta vem man skall kontakta och var i landet gräver […]

Läs hela inlägget

Ensuring the unexpected

Publicerat

Det här inlägget finns även att läsa på svenska, här. Just how exciting is linked open heritage data, really? What’s the point – so what? Do normal people really care about unintelligible RDF data claiming to describe a rune-stone from Östergötland? Information which is “open“ should be unfiltered, of high quality, and may be freely […]

Läs hela inlägget

Hur man gör för att något oväntat ska hända

Publicerat

This post is also available to read in English, here. Hur spännande är egentligen öppna länkade kulturarvsdata? Man kan nog fundera över vad poängen är. Än sen då? Vilken normal människa bryr sig om obegriplig RDF data som påstår sig beskriva en runsten från Östergötland? Information som är “öppen“ (enligt definitionen), är ofiltrerad, av hög […]

Läs hela inlägget

LOD & DAP

Publicerat

Det känns som om det var länge sedan man sist läste något om Riksantikvarieämbetets pågående arbete med öppna länkade data (LOD) och i synnerhet om kopplingen mellan myndighetens DAP-program och LOD. Då är det kanske dags för en liten statusuppdatering. ”Chains” av Maree Turner.

Vad bör man tänka på innan man kritar sten?

Publicerat

Som stenkonservator får jag ofta in frågor kring kritning av ristningar på sten. Vad bör man tänka på innan man kritar arkeologisk sten? Det är viktigt att känna till att: Att alla produkter i handeln förändras och förnyas och ny forskning kommer. En produkt som var ok 1978 är kanske inte ok 2016. Att allt som […]

Läs hela inlägget

Nu samlar vi in arkeologisk fältdokumentation!

Publicerat

För en månad sedan berättade vi om resultaten från förra årets inventeringsarbete som skulle ta reda på digital arkeologisk fältdokumentation. Inventeringen skulle utgöra ett underlag inför insamlingen av data och dess bevarande och tillgängliggörande. Nu har vi börjat med den delen av arbetet.  ”Nya Lödöse”

Från latta till Lidar

Publicerat

Ett uppdragsarkeologiskt perspektiv på DAP-programmet Behovet av samordnad digital process för fornlämningsinformation och arkeologiska uppdrag har vuxit sig stark under 2000-talet, men det är inte bara tekniken som skapat detta behov. Uppdragsarkeologin har själv genomgått stora omvälvningar, liksom samhället i stort, vilket ändrat förutsättningarna för Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen att utföra sina uppdrag. När jag fick […]

Läs hela inlägget

Workshop med arkeologer om digital dokumentation

Publicerat

Jag har arbetat som fältarkeolog till och från i över 20 år och även om mycket är sig likt så är det vissa delar som genomgått närmast en revolutionär förändring från det att jag började. De senaste 20 åren har nämligen arkeologer övergått till att dokumentera utgrävda fornlämningar i första hand digitalt. Det vi hittar […]

Läs hela inlägget

Rapport om inventering av digital arkeologisk fältdokumentation ute nu!

Publicerat

Under våren och sommaren 2015 utfördes ett projekt inom DAP för att inventera den digitala arkeologiska fältdokumentationen hos landets samtliga arkeologiföretag. Nu har inventeringens slutrapport publicerats, med resultat från enkätundersökningen, iakttagelser, och rekommendationer. Digital arkeologisk fältdokumentation. Bearbetat från ”Ytterligare ett grophus i Hämringe” av Niklas Stjerna

Äntligen aktuell arkeologi!

Publicerat

I samband med att Arkeologidagen  gick av stapeln söndagen den 30 augusti var det också premiär för söktjänsten Aktuell Arkeologi. Samtliga Arkeologidagens 45 arrangemang var utmärkta som kartpunkter på sajten tillsammans med kortfattad information så att arkeologiintresserade besökare lätt kunde hitta till de olika arrangemangen. Nyheten om lanseringen av Aktuell Arkeologi fick ett bra genomslag […]

Läs hela inlägget