Archaeological Resources in Cultural Heritage. A European Standard. (ARCHES)

Publicerat

Före sommaren gick startskottet för EU-projektet ARCHES vars syfte är att skapa en europeisk standard och en “best practice“guide för skapande och förvaltande av arkeologiskt arkivmaterial. Projektet har initierats av Archives som är en arbetsgrupp under European Archaeological Council (EAC) och ska syfta till att underlätta tillgängliggörandet för det europeiska gemensamma kulturarvet, stödja arbetet med […]

Läs hela inlägget

Inget fältfångstverktyg i första versionen av FMIS nya registreringsapplikation

Publicerat

    Inget fältfångstverktyg kommer att utvecklas i den första versionen av FMIS nya registreringsapplikation. Under förstudiens gång har diskussionerna om funktionalitet och ambitionsnivå för ett nytt fältfångstverktyg gång på gång fastnat i frågor av strategisk och framåtblickande natur, som i dagsläget inte kan besvaras. Bland annat gäller det vilka och hur många uppdrag som […]

Läs hela inlägget

Workshop om användandet av digitala databaser inom arkeologin

Publicerat

Foto: Malin Crona, Upplandsmuseet (CC by-nc-nd) Vi deltar i en workshop om digital arkeologisk information. Här är inbjudan: Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och vi som jobbar i kulturarvsbranchen står inför både möjligheter och utmaningar. CAA-SE och RAÄ inbjuder därför till en workshop om användandet av databaser inom arkeologin. Vi kommer under dagen att […]

Läs hela inlägget

Digital arkeologisk information ännu en gång

Publicerat

Vi har tidigare på K-Blogg skrivit om problem som berör det flödet av digital arkeologisk information och hur den hanteras. Det finns flera aktörer inom arkeologi- och kulturmiljösfärena som ständigt skapar olika sorts arkeologisk information under genomförandet av sina arbete (t.ex. uppdragsarkeologiföretag), använder befintliga data (t.ex. forskare), lagrar och förvaltar arkeologisk data (t.ex. museer), eller […]

Läs hela inlägget

FMIS registreringsapplikation

Publicerat

Under januari och februari har det blivit något av en nystart för projektet med att bygga en ny registreringsapplikation till FMIS. Arbetet med att kartlägga registreringsprocessen fortsätter och vi har fått tillskott till arbetsgruppen i form av FMIS-medarbetaren Maria Urberg och systemutvecklaren Henrik Siltberg. Just nu tittar vi närmare på hur man på ett smidigare […]

Läs hela inlägget

Digital arkeologisk information under luppen

Publicerat

Sedan ett 20-tal år produceras allt mer digital, arkeologisk information på utgrävningar. Även den antikvariska ärende- och fyndhanteringen är mer eller mindre digital idag. Den här omställningen från analogt till digitalt arbetssätt har lett till en mångfald av olika system, hos olika aktörer. Digitaliseringen har drivit på ett behov att se över dagens ansvarsroller och […]

Läs hela inlägget

Åk pulka på högarna i Gamla Uppsala!

Publicerat

Sedan lång tid tillbaka har unga som äldre ortsbor och turister vistats i Gamla Uppsala fornlämningsområde och använt den vackra och monumentala miljön till olika former av rekreation. På somrarna har man kunnat slå sig ned i gräset för en picknick och på vintrarna har det varit platsen där många Uppsalabor stått på skidor (och […]

Läs hela inlägget

Digitala Sveriges runinskrifter vid första basen

Publicerat

Den första publika versionen (betatest) av  Digitala Sveriges runinskrifter har landat på Riksantikvarieämbetets webbplats. Vi har fått god respons på projektet från många presumtiva användare och nu finns hela innehållet tillgängligt på nätet.  Projektet arbetar vidare med den digitala versionen för att frigöra den från de ”fysiska hinder” som hör till bokverket. Projektets mål är […]

Läs hela inlägget

Sveriges okändaste runsten

Publicerat

Fotoskanning: M. Källström Runstenen vid Röks kyrka i Östergötland kan nog med rätta karakteriseras som Sveriges mest kända runsten. Men vilken är Sveriges minst kända runsten? Jag skulle vilja hävda att det är runstenen från Ljusdals kyrkogård (Hs 20) i Hälsingland. Att denna sten inte har väckt någon större uppmärksamhet beror på att den dök […]

Läs hela inlägget

Ett nytt registreringsverktyg för FMIS

Publicerat

Foto: Pål-Nils Pålsson FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem för fornminnen, behöver ett nytt registreringsverktyg. De program som vi använder idag börjar bli föråldrade och vi har under årens lopp samlat på oss en mängd idéer om hur man kan göra registreringsarbetet enklare och smidigare. Under hösten och vintern gör därför jag och mina kollegor Ingemar Johansson, […]

Läs hela inlägget