Oxens år

Publicerat

Måndagen den 26 januari infaller det kinesiska nyåret. Den kinesiska kalendern delar in tiden i djurkretsar på tolv år och nu börjar Oxens år. Det låter ju stabilt och bra! Vad jag vet användes oxar som dragdjur i det svenska jordbruket ända in på 1940-talet – parallellt med hästar och traktorer naturligtvis. Foto: Mårten Sjöbeck, RAÄ I […]

Läs hela inlägget

Bebyggelse på vift

Publicerat

Frågan om samhällsomvandlingarna i Malmfälten väcker problematik kring kulturhistoriskt värde, återanvändning, platsers betydelse, hållbar utveckling etc. Det finns en hel del andra exempel avseende bebyggelser på vift, både nationella och internationella. Här kommer ett axplock. Harsprångsstaden började byggas 1946 och rymde under sin högkonjunktur (1949-50) runt 2100 personer. Man flyttade hela samhället sedan man byggt klart […]

Läs hela inlägget

Mälaren möter Saltsjön

Publicerat

Så här såg Slussen ut på 1790-talet sedd från Mälarsidan. Trivsamt kan man tycka. Akvarellerad konturetsning av Elias Martins skola. Foto: RAÄ Jag går eller åker över Slussen i Stockholm i snitt två gånger per dag. Utsikten brukar vara hänförande (om inte regn eller snålblåst gör mig mindre mottaglig för skönhetsupplevelser). För mig är Slussen […]

Läs hela inlägget

Skulpturer i Pilane

Publicerat

Trebent Buddha av den kinesiske konstnären Zhang Huan. Foto: Ulf Bodin För andra sommaren i rad ställs konst ut på/kring gravfältet i Pilane i Bohuslän. Gravfältet är daterat till järnålderns mitt (0-600 e Kr) och innehåller bl a ett nittiotal domarringar. En av de mer spektakulära skulpturerna är Trebent Buddha av den kinesiske konstnären Zhang […]

Läs hela inlägget

Mångfald eller enfald i Europas hagar…

Publicerat

Betydelsen av mångfald och variation talas det om i många olika sammanhang, inte minst biologisk sådan. Variationsrikedomen i det europeiska landskapet lyfts fram av den europeiska landskapskonventionen. Men EU har delvis en annan syn på saken. I början av året fick Sverige bannor av EU-kommissionen för att de svenska hagmarkerna hade för många träd. När […]

Läs hela inlägget

En bloggande professor

Publicerat

Du har väl inte missat att Mats Widgren har en egen blogg? Mats är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och bloggar om landskapsrelaterade frågor någon gång i veckan. http://blogs.su.se/widgren/ Känner du till några fler (utöver de i vår bloggroll) inom den akademiska världen som som bloggar om sitt ämne? Skriv gärna en kommentar.

Människorna och gruvsamhällena när marken brister

Publicerat

Riksintressanta fyndigheter för ämnen och material finns under Kiruna och Malmberget. Det anses väga tyngre i den fysiska planeringen än övriga intressen, som kultur- och naturmiljö och rennäring. Men i en klok samhällsplanering tar vi väl hand om alla aspekter så bra som möjligt, och såväl lokala, regionala och nationella intressen? Gruvan i Malmberget. Gruvan […]

Läs hela inlägget

Landskapskonventionen – inget hot mot den privata äganderätten

Publicerat

Riksantikvarieämbetets förslag om genomförande av den europeiska landskapskonventionen har väckt flera reaktioner runt om i landet. Många är positiva men vissa är starkt negativa. En fråga som blivit ”het” i debatten är landskapskonventionen och den privata äganderätten. I en debattartikel i tidningarna Land lantbruk, ATL och SLA framför bland annat representanter från LRF Väst och […]

Läs hela inlägget

En konvention för landskap – varför då?

Publicerat

Behövs det verkligen en konvention för landskap? Det tycker i alla fall majoriteten av staterna i Europa. 29 av Europarådets 46 medlemsstater har nämligen redan ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Att ratificera innebär att man förbinder sig att följa konventionens intentioner. Som framgår av kartan nedan har Sverige alltså ännu inte anslutit sig till konventionen. Vi […]

Läs hela inlägget

Europeiska landskap i politiskt korsdrag?

Publicerat

“Winds of change shake Romanian farms“ skriver Mark Mardell i en artikel på BBC:s hemsida. Hans intressanta artikel syftar på de förändringar som Rumäniens inträde i EU sannolikt kommer allt leda till. Rumänien är ett land där omkring hälften av befolkningen lever på landsbygden och ca 30% fortfarande är sysselsatta inom jordbruksnäringen. Som en jämförelse […]

Läs hela inlägget