K-samsök övergår i förvaltning

Publicerat  


Foto: Nationaal Archief, Nederländerna (Från Flickr Commons)

Nu övergår K-samsök från att vara ett tidsbegränsat projekt till att bli ett förvaltningsobjekt i Riksantikvarieämbetets IT-miljö.  K-samsök är en webservice och ett verktyg för minnesinstitutioner att tillgängliggöra sin data för en

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i