Västergötlands museums samling försvinner ur K-samsök

Publicerat

Västergötlands museums digitala samlingar kommer från och med idag inte att kunna sökas fram i K-samsök, då de inte längre har en teknisk lösning för att leverera data. De har tidigare levererat sina samlingar som en del av Västarvet men har nu lämnat Västarvet och behöver därför hitta en egen lösning för K-samsök. De objekt […]

Läs hela inlägget

Tillgång till tusentals kulturarvslänkar

Publicerat

Bild: Calvinius [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons Nu går det att komma åt användarskapade kulturarvslänkar genom ett nytt API. I K-samsöks databas för användargenererat innehåll finns just nu drygt 60 000 länkar mellan olika kulturarvsobjekt (fotografier, fornlämningar, byggnader, museiföremål m m) i K-samsök samt mellan K-samsök och Wikipediaartiklar, Wikimedia Commons och forskningspublikationer i Libris. Till exempel […]

Läs hela inlägget

Anteckningar från K-samsöksmötet september 2014

Publicerat

11-12 september hölls höstens möte för K-samsöksleverantörer. Där diskuterades bland annat K-samsöks roll i framtiden och hur användargenererat innehåll ska hanteras: På gång/har hänt i K-samsök En kort presentation av vad som är på gång inom K-samsök/Kringla/Platsr gjordes. Bland annat kommer UGC-hubben att bli tillgänglig utanför brandväggen inom kort. Det presenterades också vad som hänt […]

Läs hela inlägget

Underlag för utvecklingsplan för K-samsök

Publicerat

Under sommaren har ett underlag tagits fram för att kunna göra vägval för K-samsök på några års sikt, och rapporten är nu färdigställd. Uppdraget var att ge förslag på K-samsöks roll och funktion i en framtida digital kulturarvsinfrastruktur i Sverige och K-samsöks roll på kort och lång sikt i förhållande till Europeana. Rapporten är skriven […]

Läs hela inlägget

På gång & Inför sommaren

Publicerat

Här kommer några korta uppdateringar om K-samsök: På gång Vi har precis driftsatt ändringar i Europeanaporten och förbättringar i mappningen mot Europeana — det ska leda till att fler objekt kan visas i Europeana efter deras nästa skördning. I Kringla har buggar fixats och några mindre förbättringar har gjorts, men de är inte driftsatta ännu. […]

Läs hela inlägget

Tillfälligt problem med FMIS-data

Publicerat

Just nu saknas fornlämningsdata från FMIS i K-samsök på grund av ett skördningsfel. Datan beräknas finnas tillgänglig igen under kvällen.

Ny K-samsöksapp

Publicerat

På Riksantikvarieämbetets webbplats finns nu en artikel om FornMap, en ny app som använder K-samsöksdata: Ny app med data från Riksantikvarieämbetet Använder du K-samsöks API och vill visa upp vad du har gjort, eller har du förslag på hur vi kan förbättra API:et och dokumentationen? Hör av dig till ksamsok@raa.se!

Hack for Sweden

Publicerat

15-16 mars arrangeras Hack for Sweden för första gången. Det har som mål att öka användningen av myndigheters öppna och fria data och är ett samarbete mellan tretton olika myndigheter och organisationer, däribland Riksantikvarieämbetet. Här kan du läsa mer om Riksantikvarieämbetets data. K-samsök är givetvis en av datakällorna, och du som deltar i Hack for […]

Läs hela inlägget

K-samsök 2013

Publicerat

Under 2013 skördade vi drygt 1 miljon nya objekt till K-samsök och ca 1,1 miljoner objekt ändrades (och skördades därmed om) vilket ger ett totalt antal på 5,35 miljoner objekt från 40 institutioner och 22 hembygdsföreningar vid årsskiftet. Under 2012 och i början av 2013 jobbade vi med att revidera det avtal/den överenskommelse som Riksantikvarieämbetet […]

Läs hela inlägget

Uppdatering i K-samsök

Publicerat

Under gårdagen driftsatte vi ny funktionalitet i K-samsök. Dessa är framför allt två: En möjlighet att få ett API-svar i formatet JSON-LD.  K-samsöks schema. JSON-LD Om man vill ett objekt beskrivet som JSON-LD så kan man göra på två sätt: Man anger JSON-LD i path:n i URI innan objekts id:t, t.ex: http://kulturarvsdata.se/shm/object/jsonld/970897 Man anger endast […]

Läs hela inlägget