Vi har publicerat K-samsöks kod

Publicerat

Ambitionen med K-samsök är att publicera kulturarvsdata så att den går att återanvända. Nu har vi även publicerat K-samsöks kod så att utvecklare kan använda den och låta sig inspireras. Du hittar koden här. >>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök

Sammanfattning av K-samsöksmötet 11-12/9 2013

Publicerat

I takt med att fler institutioner ansluter sig till K-samsök har vi märkt att vi behöver ändra mötesform. Mötet under hösten 2013 genomfördes med en ny form som sedan kommer att utvärderas och som kan ligga till grund för att göra framtida möten mer effektiva och konstruktiva. Mötet genomfördes i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby lunch-lunch […]

Läs hela inlägget

Info för deltagare i West Coast Big Apps

Publicerat

Här kommer en del information som kan vara till nytta för dig som jobbar med K-samsöks API i allmänhet eller deltar i tävlingen West Coast Big Apps i synnerhet. Först och främst, kika på www.kringla.nu (som använder K-samsöks API) för att få exempel på vad som är möjligt att göra. Via K-samsöks API når du drygt […]

Läs hela inlägget

Sammanfattning av K-samsöksmötet 4/6 2013

Publicerat

Mötet ägde rum på Riksakivet i Marieberg. Antalet deltagare var 10-12 personer fler än vad som deltagit på tidigare möten. Troligtvis kommer vi att behöva se över formen för mötet framöver. Mötet inleddes med en kort presentationsrunda. Då det tillkommit en hel del nya institutioner under första halvan av 2013 och många på mötet var […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Göteborgs Stadsmuseum i K-samsök

Publicerat

Göteborgs Stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum med fokus på västsvensk historia. Våra samlingars fokus är förstås Göteborg och dess omgivning, men här finns också mycket som speglar museets föregångares regionsvida uppdrag som inbegrep Västergötland, Bohuslän, Dalsland och norra Halland. I dag räknar vi med ungefär 1 miljon föremål, 2 miljoner bilder och 100 000 skrifter […]

Läs hela inlägget

Öppen länkad data om kulturhistoria

Publicerat

Foto: Livrustkammaren, licens: cc-by-sa För att information om kulturarv och museiföremål ska bli begriplig behöver den kontextualiseras och ingå i en berättelse. Berättelsen behöver inte vara den enda berättelse man kan berätta om just det föremålet, men om informationen om föremålet enbart är data som material, teknik och sakord blir det svårt att förstå varför […]

Läs hela inlägget

Nytt avtal och ny rättighetsmodell

Publicerat

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av data till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på. Nu har jag lagt ut en reviderad version av detta avtal/överenskommelse. Ändringar från tidigare version är: Ny struktur, upprepningar har tagits bort och mängden text har skurits ner. Visst innehåll har flyttats […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Webbapp för Magasinet – en etnografisk skattkammare

Publicerat

I slutet av oktober förra året öppnade Etnografiska museet sin nya basutställning “Magasinet – en etnografisk skattkammare“. I en utställning med mer än 6000 föremål är det svårt att finna plats för beskrivande texter. Och snart sagt omöjligt att skriva nya texter om varje objekt. I utställningen Magasinet – en etnografisk skattkammare har problemet lösts […]

Läs hela inlägget

Sammanfattning av K-samsöksmöte 27/2-2013

Publicerat

Mötet ägde rum på Stockholms stadsmuseum och inleddes med en runda där var och en fick presentera sig och redogöra för vad som är på gång på respektive institution. Nationalmuseum levererar inte till K-samsök i dagsläget. Deltar i Europeanaprojektet Athena+ och efterlyser därmed hantering av Lido från K-samsöks sida. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet […]

Läs hela inlägget

Om K-samsök och förbättringar

Publicerat

Vi har under det senaste året utvärderat hur väl K-samsöks struktur fungerar, både i relation till andra informationskällor och gällande möjligheterna att beskriva och länka information inom systemet. Vi har också fått en teknisk review av K-samsök, med tydliga resultat gällande hur väl systemet fungerar i sin samtid. Resultatet har visat att det finns problem […]

Läs hela inlägget