Statens museer för världskultur samsöker med K-samsök

Publicerat

Statens museer för världskultur (SMVK) har nyligen lanserat nya webbplatser för de museer som ingår i myndigheten*. För att samsöka i de olika museernas databaser använder de K-samsök för sök och presentation av sökträffar. När du sedan klickar på en sökträff så öppnas själva objektet upp i ett gränssnitt som hämtar data direkt från respektive […]

Läs hela inlägget

Planerat driftstopp 23-25/3

Publicerat

Då vi behöver utföra arbeten i vår datorhall så kommer K-samsök (och alla övriga RAÄ-system, inkl Kringla, Platsr, Fornsök, Kulturmiljöbild, Bebyggelseregistret m fl) att vara offline under helgen 23-25/3. K-samsök kommer att vara offline fr o m kl 16:45 den 23/3 och beräknas vara online igen senast måndag 26/3 kl 06:00. Vi hoppas att ni […]

Läs hela inlägget

Vad innebär Europeanas rättighetsmodell för K-samsök?

Publicerat

K-samsök levererar data till Europeana som visas i portalen www.europeana.eu. Informationen i Europeana är även nåbar via ett API. Sedan årsskiftet använder Europeana en ny rättighetsmodell som jag tidigare skrivit om. Enligt det avtal/överenskommelse som informationsleverantörer skriver med Riksantikvarieämbetet så gäller följande: “K-samsök möjliggör uppmärkning av rättigheter på objektsnivå och Riksantikvarieämbetet uppmanar IF att märka […]

Läs hela inlägget

Om användargenererat innehåll och Wikipedia

Publicerat

Wikipedia globe in a keychain! Foto: @bastique (Creative Commons by-nc) Som beskrevs i bloggposten kring det nya protokollet har vi från och med protokoll 1.1 en möjlighet att hantera komponenter i vår information på ett sätt som berikar vår information och gör den mer meningsfull för användaren. Det vi inte tog upp då var att […]

Läs hela inlägget

Leveransprocessen, version 0.2

Publicerat

Här kommer en ny version av kartan över processen för leverans till K-samsök. Ändringar är: Jag har tydliggjort att det är Riksantikvarieämbetet som för en dialog med Europeana kring leverans av datasets. Jag har lagt in en ruta kring avtalet/överenskommelsen redan i början av processen. Det är viktigt att den aktuella institutionen redan från dag […]

Läs hela inlägget

Några rader om det nya protokollet

Publicerat

Albert Siepert Points Out Highlights of Apollo 10 Liftoff to Belgium King and Queen. Foto: NASA Den första februari 2012 driftsattes protokoll 1.1 för K-samsök. Förändringen är genomgripande i K-samsöks utveckling på mer än ett sätt, och rör sig i en riktning på kan sägas skiljer sig från hur K-samsök tidigare har fungerat. I den […]

Läs hela inlägget

Europeanas rättighetsmodell

Publicerat

Datan som levereras från K-samsök till Europeana visas i portalen www.europeana.eu samt är tillgängligt via Europeanas API. För att förtydliga rollfördelning samt hur data får återanvändas (av Europeana själva samt av tredje part) har Europeana tagit fram ett avtal, Data Exchange Agreement. När jag skriver ”objekt” nedan syftar jag på materialet hos källan (den scannade bilden, […]

Läs hela inlägget

Om-mappning mot Europeana 2012

Publicerat

K-samsök är en nationell nod för leverans av data till Europeana (sedan hösten 2010). Detta innebär att data som levereras till K-samsök semi-automatiskt levereras vidare till Europeana (vi måste skapa ett dataset som skördas manuellt av Europeana). Under våren kommer vi att påbörja ett arbete med att se över mappningen mellan K-samsöks protokoll och Europeanas […]

Läs hela inlägget

K-samsöksdata i Europeanas LOD-pilot

Publicerat

I o m Europeanas nya Data Exchange Agreement som fullt börjar gälla fr o m 1 juli kommer de ha en möjlighet att tillgängliggöra metadata som Linked Open Data (LOD). Metadata från K-samsök är en delmängd av den data som tillgängliggörs som LOD i en första pilot. Denna film visar pedagogiskt vad LOD är för något och […]

Läs hela inlägget

Processen för leverans av ny information till K-samsök

Publicerat

Vi har försökt att kartlägga processen kring leverrens av ny information till K-samsök och Europeana. Anledningen är att tydliggöra för nya institutioner och oss själva vilka viktiga punkter det finns vid ett leveransförfarande. Använder en institution ett system som redan kan leverera information till K-samsök (Primus, Carlotta, MuseumPlus) är vägen ganska kort från första kontakt till leverans. […]

Läs hela inlägget