Förändringar i API:et i o m version 1.1

Publicerat

En ny metod har tillkommit i API:et i o m version 1.1, getRelationTypes: getRelationTypes Visar relationer som ett objekts context kan ha till ett annat objekt. Metoden retunerar namn med dess invers(reverse) samt svenska titeln. PARAMETRAR relation (obligatorisk) Med den här parametern anger du vilken relationstyp du vill lista. Om du vill se alla relationstyper […]

Läs hela inlägget

Ändringar och tillägg i K-samsök 1.1

Publicerat

Under hösten 2011 utvecklades K-samsök i en version 1.1. Fokus låg på att vidareutveckla protokollet så att det på ett smartare sätt stödjer webbsemantik och bredda K-samsök för att kunna hatera flera typer av information, bl a kring personer och händelser. Den nya protokollet är framtaget av Riksantikvarieämbetet i nära samverkan med de institutioner som hittills levererar […]

Läs hela inlägget

Version 1.1 driftsatt

Publicerat

Uppdaterat 2012-02-02: Tyvärr kommer vi inte att hinna uppdatera sidan som beskriver protokollet idag. För en kort sammanfattning över ändringar, se sidan med protokollversioner. Nu har vi driftsatt version 1.1 av K-samsök och allt har gått bra. Vad som återstår är att färdigställa dokumentationen vilken kommer att publiceras under dagen. Informationen eller länkar till den kommer sedan att […]

Läs hela inlägget

Snart kommer K-samsök 1.1

Publicerat

By: loop_oh (CC-by) Under hösten 2011 utvecklades K-samsök i en version 1.1. Fokus låg på att vidareutveckla protokollet så att det på ett smartare sätt stödjer semantik och bredda K-samsök för att kunna hatera flera typer av information, bl a kring personer och händelser. Vi kommer att driftsätta dessa ändringar under nästa vecka och mer information […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Mer från Statens museer för världskultur

Publicerat

Konstnär: Utagawa Hiroshige Från Östasiatiska museets samlingar Under vecka 8 skördade k-samsök ytterligare 120 000 poster från SMVK. Den här gången rör det sig bland annat om – bara för att nämna något – rökelsekar från Qing-dynastin, Ganeshaskulpturer från 1100-talets Indien, Osvald Siréns vackra bilder av kinesiska trädgårdar, Johan Gunnar Anderssons korrespondens och fotografier på […]

Läs hela inlägget

[Åtgärdat] Driftproblem

Publicerat

Uppdaterat 09:25 Nu bör allt fungera som det ska igen, hör gärna av er om problem uppstår. ___________ Just nu har vi problem med databasen vilket innebär att K-samsök och tjänster som använder API:et inte fungerar som det ska. Vi jobbar på problemet och uppdaterar denna sida när vi vet mer. >> Johan Carlström – […]

Läs hela inlägget

K-samsök i förvaltning

Publicerat

by  seeveeaar Nu övergår K-samsök från att vara ett tidsbegränsat projekt till att bli linjeverksamhet och ett förvaltningsobjekt i Riksantikvarieämbetets IT-miljö. Just nu jobbar jag med att färdigställa alla förvaltningsdokument, uppdatera hemsidan, planera inför det resterande året mm. En K-samsök 1.0 innebär att K-samsök som teknisk infrastruktur och protokoll finns i en godkänd och stabil […]

Läs hela inlägget

Uppdaterad dokumentation

Publicerat

Nu finns uppdaterad dokumentation om API-metoderna (http://www.ksamsok.se/api/metoder) och om hur vi gjort med dubbelriktade relationer (http://www.ksamsok.se/resurser/relationstyper). Läs och njut… //Börje

Postgres

Publicerat

Vi har flaggat några gånger att det var på gång… Nu är det klart, nu körs K-samsök med Postgres som databas. Det är visserligen bara vid skördning och omindexering som databasen används för själva objekten (all data finns i Solr-indexet), men information om institutioner och tjänster, mm hämtas ofta från databasen. //Börje

Relevansrankning

Publicerat

I det nya Solr-indexet har vi nu viktat upp vissa parametrar. Vid fritextsökningar är det därmed viktigare med träffar i exempelvis ItemLabel än i beskrivande text. Viktningen drabbar Kringla och alla andra applikationer. Så här ser vår viktning ut just nu: ItemLabel 10 ItemTitle 9 ItemClass/ItemClassName 8 ItemKeyword 6 Thumbnailexists 5 plats-parametrar (countyName, provinceName osv) […]

Läs hela inlägget